Startuje oprava vodovodu v Mládežnické ulici v Litvínově

0
187

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2019: V Litvínově, v ul. Čsl. armády a Mládežnická, provedeme rekonstrukci 185 metrů poruchového vodovodu a 379 metrů popraskané kanalizace.

 

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řady z litiny DN 80 a DN 100 z roku 1954 a úsek litinového potrubí DN 150 z roku 1975. Řady jsou již dožilé a poruchové. Kanalizaci tvoří potrubí z kameniny DN 300 a DN 400 a pochází z roku 1973. Kamerová prohlídka prokázala, že stoka vykazuje praskliny, místy deformace, a dochází k nátoku balastních vod. Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 185 metrů a kanalizace v délce 379 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny KTH DN 300 a DN 400. Dále dojde v dané lokalitě k rekonstrukci vodovodního řadu (vodovod V2) v ulici Mládežnická z nového vodovodního uzlu k č.p.232, kde bude použito potrubí z litiny DN 80 v délce 38 metrů a z vysokohustotního polyetylenu HDPE d63 v délce 103 metrů. Také bude vyměněn vodovod V1 od č.p.151 směrem ke škole za nové potrubí z litiny DN 100 v délce 44 metrů. V rámci rekonstrukce vodovodu dojde i k úpravě stávajících vodovodních řadů – propoje a zrušení stávajícího litinového řadu DN 150 v délce 199 metrů, kde budou osazeny přírubové záslepky.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14. června 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce budou zahájeny koncem července. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději pět měsíců od přední staveniště, tj. do 14. listopadu 2019.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!