Strážníci by se mohli rozmnožit o nové asistenty

0
521

V Mostě by mohli od příštího roku fungovat další asistenti prevence kriminality. Město na ně bude žádat dotace v rámci Strategického plánu sociálního začleňování Mostu, který na posledním únorovém zasedání schvalovali zastupitelé města.

Město se bude moci přihlásit do výzvy, která je určena pro obce, jež spolupracují s agenturou pro sociální začleňování. Most má připravených v rámci Strategického plánu pro sociální začleňování pro roky 2017 až 2019 celkem 11 projektů v celkové výši 93 milionů korun. Deset projektů by měly uplatnit neziskové organizace a jeden projekt bude městský, a realizovat se bude ve spolupráci s městskou policií. „Půjde o asistenty prevence kriminality u městské policie. V plánu je jich nabrat až deset,“ upřesnila k projektům náměstkyně primátora Markéta Stará. Asistenti by v případě, že bude město v dotacích úspěšné, mohli posílit stávající řady strážníků od začátku ledna 2018 až do roku 2020. „Preventisté tady už fungují, osvědčili se a máme na ně velmi pozitivní ohlasy. Když je možnost navýšit jejich počet, my to jen vítáme. Navíc, jsou-li podmínky financování takto výhodné,“ komentoval projekt primátor Jan Paparega. Projekt preventistů by měl přijít zhruba na jedenáct milionů korun. Město Most by mělo mít jen pětiprocentní spoluúčast, což je zhruba půl milionu korun. Do výzvy o dotace by se mělo město stihnout přihlásit s projekty ještě v průběhu měsíce března. Během letošního roku pak bude vědět, zda bylo úspěšné.

Neziskovky mohou dostat sto procent

Strategický plán sociálního začleňování Mostu na období 2017 – 2019 byl vypracován ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a vznikal ve čtyřech pracovních skupinách:

1) rodina, zdraví, volný čas

2) bydlení

3) bezpečnost a prevence kriminality

4) vzdělávání a zaměstnanost

Ve skupinách spolupracovali zástupci města Mostu v čele s náměstkyní primátora Markétou Starou, neziskové organizace, Agentura pro sociální začleňování, městská policie, Police ČR, úřad práce, základní a střední školy, probační a mediační služby a bytové družstvo. Součástí plánu je i Akční plán pro kontroverzní lokalitu Stovky. Plánované aktivity jsou zahrnuty do deseti projektů, které podpoří Evropská unie. Projekty by měly být hrazeny ze sta procent, a to prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!