Univerzita J. E. Purkyně získala od krajské záchranné služby externí defibrilátor

0
505

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem získala od Zdravotní záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace ÚK, automatizovaný externí defibrilátor v rámci projektu Časná defibrilace v Ústeckém kraji, který je zaměřený na plošné racionální zpřístupnění časné defibrilace a probíhá již od dubna 2011. Jeho hlavním organizačním a koordinačním článkem je Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, významnou měrou se na jeho financování podílí Ústecký kraj.

 

 

 

Přístroj k první pomoci při záchraně života je určený pro široké použití nejen ve zdravotnických, ale také v nezdravotnických zařízeních, jakým je právě např. ústecká univerzita. „Stanoviště, kde bude defibrilátor pro zaměstnance a studenty univerzity k dispozici, bylo vybráno v místě s největší kumulací studentů i zaměstnanců, tedy v lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra v Kampusu UJEP,“ říká kvestor UJEP Leoš Nergl. Na tomto prostoru se nachází největší auly UJEP s 350 a 190 místy a dva přednáškové sály o kapacitě po 90 sedadlech. V bezprostřední blízkosti se pak nalézají budovy rektorátu, Vědecké knihovny UJEP, filozofické, pedagogické a přírodovědecké fakulty a fakulty strojního inženýrství a umění a designu. Přímo v centru kampusu taktéž probíhá největší objem výuky účastníků Univerzity třetího věku.

Defibrilátor značky Philips HeartStart FRx, který bude na UJEP instalován, umožňuje i laikovi poskytnout neodkladnou první pomoc při náhlé srdeční zástavě. „Přístroj je velmi praktický a budoucího záchranáře vede krok po kroku procesem pomoci, neboť je vybaven hlasovou nápovědou a grafikou v českém jazyce s jasnými instrukcemi tak, aby umožnil komukoli s minimálními znalostmi provádět bezpečně a kvalifikovaně neodkladnou první pomoc,“ říká ředitel Záchranné služby Ústeckého kraje Ilja Deyl.

Přesto, že je obsluha defibrilátoru jednoduchá a intuitivní, provedou pracovníci Zdravotní záchranné služby ÚK na UJEPu školení pro zaměstnance univerzity.

Kromě mobilních defibrilátorů buduje záchranka taktéž síť veřejných stacionárních defibrilátorů, kterých je v současnosti třináct. Typicky zelená stanice se nachází například u zámečku Větruše v Ústí, v zooparku v Chomutově, na Milešovce nebo třeba v soutěskách v Hřensku. Zdravotnická záchranná služba eviduje ve svém registru 182 přístrojů. Celkem 86 je mobilních a využívají je proškolení příslušníci policie, strážníci, hasiči, dobrovolní hasiči horští či vodní záchranáři. „Dalších 83 stacionárních defibrilátorů se nachází většinou v soukromém sektoru. V rámci projektu jsme rozdali přístroje i do vybraných domovů pro seniory či obdobných domovů sociální a pečovatelské služby, magistrátů nebo úřadů,“ informuje mluvčí Prokop Voleník.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!