Ústecký kraj jedná s univerzitami o rozvoji strojírenského vzdělávání

0
394

Hejtman Oldřich Bubeníček se v Ústí nad Labem sešel se zástupci akademické sféry, s profesorem Michaelem Beckmannem z Technické univerzity Drážďany, proděkanem Fakulty strojního inženýrství UJEP profesorem Liborem Benešem a profesorkou Dagmar Juchelkovou z Vysoké školy báňské, Technické univerzity Ostrava. Tématem jejich setkání bylo nastavení a rozvoj spolupráce mezi univerzitami a Ústeckým krajem v oblasti strojírenského a energetického vzdělávání.

„Náš region potřebuje ke svému rozvoji lidi s odborným technickým vzděláním na nejvyšší úrovni, proto spolupráci univerzit velmi vítám,“ řekl hejtman Bubeníček. Profesor Beckmann projevil zájem o pracovní schůzku s hejtmanem na základě jejich setkání v Drážďanech. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem již s Technickou univerzitou v Drážďanech spolupráci navázala, nyní jde o její rozvoj. Proto byla přizvána také profesorka Juchelková, která již napříč Německem a ČR s panem profesorem Beckmannem spolupracuje.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!