Včelaři stočili ve Spolaně 50 kilo medu. Je ho více než loni!

0
112

Včelaři stočili z úlů umístěných v areálu Spolany padesát kilogramů květového medu. Druhé stáčení se uskuteční v srpnu. Úroda je už nyní větší než loni. Včelaři stáčejí med v neratovické chemičce třetím rokem. Že jde o med mimořádné kvality, potvrdily nejen odborné testy Výzkumného ústavu včelařského, ale také dvě zlaté medaile udělené v minulých letech porotou soutěže Český med. Letošnímu medobraní přihlížela i skupina dětí zaměstnanců Spolany. I přes omezení plynoucí z koronavirové pandemie zažily netradiční formu výuky. Zkušení včelaři jim předvedli celý proces od sběru až po finální stáčení medu do sklenic.

Význam včel nespočívá jen v produkci medu a dalších látek. Včely především pomáhají monitorovat kvalitu životního prostředí a zabezpečují opylení kulturních plodin i volně rostoucí vegetace. Jejich přínos pro přírodu je proto nepostradatelný. „Úspěšný chov včel dokazuje, že se životní prostředí ve Spolaně, v chemickém závodě, výrazně zlepšilo. Dnešní Spolana totiž s přehledem splňuje všechny emisní limity a vliv výroby na okolí je minimální, což mimo jiné dokazuje i kvalita medu. V rozšiřování chovu bychom rádi pokračovali i v dalších letech. Do velkovýroby medu se ale pouštět nehodláme. Spolanský med využíváme převážně jako pozornost pro firemní partnery a pracovní návštěvy,“ řekl Miroslav Falta, jednatel Spolany.

V okolí neratovického chemického areálu se nachází i díky toku řeky Labe rozmanitá fauna a flóra. Včelaři z místní oborové organizace tak přišli před dvěma lety s myšlenkou chovu včel v místech původní výroby čokolády a sacharinu. Tehdy byla snůška rekordně vysoká a podařilo se nadvakrát stočit bezmála sto dvacet kilogramů medu, který se stoprocentním hodnocením získal zlatou medaili kvality v soutěži Český med roku 2018.

„Loni jsme využili vysoké rojivosti včel, kterým společenství řeší nedostatek místa v úlu, a vytvořili jsme tři nové oddělky. Díky tomuto kroku se nám podařilo rozšířit počet včelstev z původních tří na nynějších pět,“ prozradil Lukáš Karlík, vedoucí energetiky a vodního hospodářství Spolany Neratovice, který se o úly ve Spolaně stará. Rojení včel a jejich adaptace v novém prostředí však původním včelstvům odčerpaly části zásob, proto byla loňská snůška čtvrtinová oproti té předchozí. I přesto květový med ze Spolany získal v soutěži Český med 2019 podruhé zlatou medaili.

Zásluhou dokrmování medocukrovým těstem a cukerným roztokem začalo tento rok všech pět úlů prospívat. To se projevilo i na letošní snůšce, díky níž je medu více než v minulém roce. Medobraní je zlatý hřeb celého ročního snažení všech včelařů. Jedná se o proces, při kterém se z úlů odebírají rámky se zásobou medu, následuje samotné vytáčení v medometu a stáčení do sklenic. Jen málokdo ví, že jedna včela prý za svůj život nasbírá čajovou lžičku medu. „Tentokrát nám pomáhaly děti, které se díky tomu dozvěděly spoustu zajímavých informací ze života včel a také si vyzkoušely celý proces získávání medu. Děti si rovněž mohly vyrobit svíčku ze včelího vosku, kterou si spolu se skleničkou vlastnoručně stočeného medu odnesly domů,“ dodal Lukáš Karlík.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!