Centrum Lesánek prohloubí zručnost dětí

0
367

Oficiálního otevření centra Lesánek se ve čtvrtek 16. ledna dočkaly litvínovské děti. Jde o perfektně vybavené centrum, které vzniklo rekonstrukcí bývalých jeslí. Přízemní stavba prošla stavebními úpravami zvnějšku i zevnitř, tak aby měla stavba nižší energetickou náročnost a její provoz byl šetrnější k životnímu prostředí. Nové centrum je součástí areálu MŠ Pod lesem v Tylově ulici. Bude však sloužit i dětem z ostatních litvínovských základních a mateřských škol a vzdělávacích volnočasových organizací. „Centrum Lesánek je vázáno memorandy o spolupráci s ostatními školami v Litvínově, a to jak mateřskými tak základními a dokonce i se Střední odbornou školou pro ochranu a obnovu životního prostředí – Scholou Humanitas. Rádi bychom, aby v Lesánku bylo i sídlo Technického klubu pro předškolní děti. Aby jej mohli v odpoledních hodinách navštěvovat rodiče či prarodiče s dětmi a mohli společně vyrobit třeba budku pro ptáky. Jde nám o to, aby se děti už v nízkém věku mohly začít zajímat o technické obory, což jim ke konci základní školy může pomoci s výběrem dalšího vzdělávání a v dospělosti může pomoci s uplatněním na trhu práce,“ vysvětluje místostarostka Litvínova Erika Sedláčková.

Centrum Lesánek bude skvěle využito po celý den. „Klasická centra volného času jsou otevřená odpoledne, protože školáci jsou dopoledne ve vyučování. Zde ale mohou odborné učebny využívat děti z mateřinek na dělenou výuku. Jsme už například domluveni s mateřinkou z Janova, takže Lesánek využijí i děti ze sociálně vyloučené lokality,“ podotýká zástupkyně pro předškolní vzdělávání MŠ Tylova Jana Heinc Buchalová. Odpoledne se zde bude konat mimoškolní vzdělávání v rámci kroužků a kurzů. „Moc se mi líbí propojení napříč generacemi. Běžně už spolupracují vysoké školy se základními, proto jsem navrhla spojení mateřské školy se střední školou. S ohledem na zaměření těchto učeben jsme se domluvili se Scholou Humanitas. Její studenti tak hravou formou seznamují děti ze školky s tím, co se ve škole naučili,“ dává příklad Jana Heinc Buchalová.

Vzniklé prostory jsou bezbariérové odborné učebny přírodních věd a polytechniky, doplněné DIGI koutkem. Rekonstrukce se dočkala i zahrada, kde jsou vybudované výukové prvky, součástí je funkční zastřešená terasa. V polytechnické učebně je vybavení pro práci s keramickou hlínou včetně vypalovací pece a různé technické nástroje. V přírodovědné třídě jsou pomůcky z astronomie, botaniky, zoologie, fyziky a chemie, anatomie. Tedy globusy, obrázky lidského těla, model oka, srdce, model lidské kůže, dále pomůcky na různá lomení světla, dalekohled, mikroskop atd..

Tato náročná modernizace a vybavení centra Lesánek stála více než 16 milionů korun. Ze svých zdrojů město Litvínov zaplatilo částku 7 403 138,15 Kč. Na dalším financování se kromě města Litvínov podílel ještě rozpočet ČR a v rámci dotačních titulů dále Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí.

Konkrétně částku 7 094 271,79 Kč poslalo Ministerstvo pro místní rozvoj z 57. výzvy Integrovaného operačního programu. Z tohoto dotačního titulu byly zrekonstruovány vnitřní prostory a byly vybaveny učebny a herní prvky, které jsou umístěny na zahradě objektu Lesánek (město Litvínov uhradilo v rámci dotace z IROP částku 4 548 241,43 Kč). Částkou 1 534 907,50 Kč ze 70. výzvy Operačního programu životní prostředí přispělo Ministerstvo životního prostředí. Cílem projektu v rámci tohoto dotačního titulu bylo realizovat energeticky úsporná opatření centra Lesánek (město Litvínov uhradilo v rámci dotace z OPŽP částku 2 854 896,72 Kč).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!