České nebe – Ústecký kraj podpořil unikátní koncert k 100. výročí republiky

0
1059

Další z akcí v Ústeckém kraji k 100. výročí vzniku samostatného Československa je cyklus duchovních kantát „České nebe“. Koncert na texty básnířky Marie Dolistové pro sólistky, sbor, varhany a orchestr pod vedením dirigenta a autora hudby plk. Jana Zástěry uvede Hudba Hradní stráže a Policie ČR, Spojené sbory Podkrušnohoří, sólistky Miroslava Časarová a Bronislava Tomanová Smržová.

Unikátní koncert se koná v nádherných prostorách děkanského kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v neděli 30. září 2018 od 18 hodin. Rok 2018 je velkým výročím republiky, ale připomíná nám i mnoho dalších důležitých milníků české historie. Ty přinášely radost, zklamání, úspěchy i tragédie a často také nevídané vzepětí opravdového vlastenectví. K osobní identifikaci s naší zemí, s jejím dědictvím a tradicemi po celá staletí patřil vztah lidu k jeho svatým patronům. K těm, kteří mu byli přiřčeni již na samém počátku jeho křesťanských dějin, ale především k těm, kteří sami z něho vzešli a již v hlubokém středověku přinášeli impulzy a příklad k duchovnímu a kulturnímu růstu celé společnosti.

„Cyklus duchovních kantát s názvem „České nebe“ chce posluchače prostřednictvím básnických obrazů a hudby provést životními příběhy těchto dodnes inspirativních postav. Chce ukázat jejich osobní cestu ke svatosti, ale také jejich sepětí s námi v dnešní době. Díky dosavadní spolupráci našeho spolku s Ústeckým krajem se v posledních letech podařilo realizovat řadu úspěšných akcí. Je to pro nás nejen radostí, ale také velkým povzbuzením pro další práci“, uvedl ke koncertu Petr Šíla, předseda Trautzlovy umělecké společnosti, která koncert pořádá.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!