Hejtman pomůže s chodem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

0
328
Foto: Martina Hromádková

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek jmenoval s účinností od 10. července 2023 hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera členem Správní rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jeho zkušenosti a odborné znalosti napomohou s chodem této významné vysoké školy.

Úkolem správní rady je především dohled nad hospodařením a nakládáním s majetkem univerzity. Má také například předkládat návrhy vedoucí k rozvoji a zlepšování chodu instituce.
Hlas hejtmana ve správní radě přispěje k dalšímu posílení dlouhodobé spolupráce mezi Ústeckým krajem a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Povede k vyššímu zapojení univerzity do transformace regionu i k využití jejích odborných výstupů v tomto procesu. Především pak k uplatnění absolventů školy v rámci regionu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!