Hornické muzeum se možná otevře celoročně

1
486

Podkrušnohorské technické muzeum, které má nyní brány na zimu zavřené, uvažuje do budoucna o celoročním provozu. V současné době se podařilo totiž zprovoznit a vytopit další z objektů muzea, a to i díky finanční podpoře Ústeckého kraje.

„Chystáme se pokračovat v instalaci a vytápění dalších budov. Kromě rudného dobývání se podařilo udělat letos topení i ve vedlejší budově, s expozicí chemie, a rádi bychom měli vytápěné i další objekty. Pokud by se povedlo umístit topení i do simulované štoly, aby se mohla přes zimu temperovat, zvažovali bychom celoroční provoz. Prostředky, které nebyly malé, jsme na vytápění objektů získali od Ústeckého kraje, který patří mezi naše významné donátory. Zateplení budov je pro muzeum obrovský postup kupředu, i když běžný návštěvník to možná ani nezaznamená,“ vysvětlil ředitel Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk Jakš. Ten mimo jiné prozradil, že muzeum chystá memorandum o spolupráci, a to právě mezi Ústeckým krajem, těžebními společnostmi, Hospodářskou a sociální radou Mostecka a Ústeckého kraje a městem Most. Memorandum by mohlo zajistit pro hornický skanzen ještě větší finanční podporu, než získává doposud. „Pro nás jsou peníze, které nám tyto subjekty a naši partneři dávají, významné. Ale je potřeba pustit se do zásadnějších oprav, zejména do střech a okapů na našich budovách, aby do nich nezatékalo a nespadly nám na hlavu. Věříme, že i díky memorandu se podaří tyto cíle naplnit,“ dodal ředitel muzea.

Výměnné pobyty pomáhají k propagaci

Muzeum má v plánu pro příští návštěvnickou sezónu další zajímavé nápady a projekty – kromě hlavního záměru, a tím je dokončení úzkokolejky, po které by měla hornická mašinka jezdit po celém okruhu (informovali jsme v minulém vydání). „Při postupném uzavírání šachet by k nám do muzea měly přibýt i další těžní stroje, jako jsou těžní klece a i jiné zajímavosti. Celkem by tu tak mělo být pět velkých těžních strojů, což bude určitě zajímavé a poučné pro porovnání,“ uvedl ředitel Zbyněk Jakš. Muzeum si tak získává stále větší kredit a věhlas. Ročně do něj zavítá přes deset tisíc návštěvníků, zejména pak školní exkurze, i lidé ze zahraničí. „Dnes nás oslovují i jiná významná muzea a partneři, a to i z Německa, a chtějí s námi spolupracovat na významných projektech. Tak to dříve nebylo, dostali jsme se více do povědomí a muzeum si získává stále větší kredit, za což jsme velice rádi,“ pochlubil se Zbyněk Jakš. Muzeum se stalo také partnerem projektu, jehož náplní byly výměnné pobyty dětí ze čtvrtých tříd základních škol z Mostu a z Německého Marienbergu. „V rámci výměnných pobytů školáci poznávali navzájem svá města a na závěr zavítali i k nám. Mohli u nás vidět spoustu zajímavých věcí, dozvědět se něco o havířině, viděli animační programy, dostali otázky v německém a českém jazyce, takže si i procvičovali jazyk. Prohlédli si naše expozice, pohyblivé stroje. Z jejich ohlasu bylo poznat, že je to velmi bavilo a samozřejmě je nejvíce zaujala i naše mašinka,“ popsal dále Zbyněk Jakš a dodal: „Myslím, že se tento projekt velmi povedl a je nejen o propagaci města, ale i hornictví a našeho muzea.“

1 komentář

Napsat komentář: Tomáš Glaser Zrušení odpovědi

Please enter your name here
Please enter your comment!