Na konferenci Emergency se letos sešlo na tři stovky lékařských specialistů a kapacit

0
250

Poprvé v nové budově Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v nemocničním areálu na Severní Terase uspořádalo Oddělení Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem celostátní konferenci „Emergency 2023“. Jejím odborným garantem byla primářka oddělení Jana Bednářová. Akce, která se konala již podvanácté, přivedla letos do sálu více než tři stovky účastníků.

Na dvoudenním setkání vystoupili zástupci široké škály zdravotnických oborů, mezi nimi i specialisté z renomovaných pracovišť z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), nemocnic v sousedícím Libereckém kraji či dalších významných mimopražských pracovišť. Své zkušenosti prezentovali tradičně také zástupci Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Mezi přednášejícími nechyběli ani odborníci z Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a Vězeňské služby České republiky.

„Dostali jsme se do období, kdy stát na základě legislativy Emergency, tedy urgentní příjmy, ve zdravotnických zařízeních vyžaduje. Krajská zdravotní se proto pustila do budování těchto pracovišť napříč svými nemocnicemi, kterých má sedm. V Děčíně a Chomutově jsme de facto v letošním roce před jejich dokončením a v ostatních nemocnicích příprava na výstavbu a otevření běží. V České republice totiž ubývá praktických lékařů pro dospělé, ale i pro děti a dorost. To, co tedy nefunguje ideálně, urgentní příjmy řeší za praktiky a lékařskou pohotovostní službu. Musíme mít proto robustní, dostatečně vybavené urgentní příjmy s erudovaným personálem, abychom nápor byli schopni zvládnout,“ uvedl Petr Malý, generální ředitel Krajské zdravotní.

„Chtěl bych vyjádřit obrovský obdiv a velké poděkování našim zaměstnancům na Emergency, protože vím, že jejich práce je skutečně mimořádně náročná. Děkuji paní primářce Bednářové, která je bez diskuzí tváří naší Emergency, a na níž se často s důvěrou jako kolegové obracíme,“ zdůraznil ředitel Krajské zdravotní – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Aleš Chodacki.

„Na Emergency  se odehrává spousta věcí. Ať už to začíná porodem v osobním autě při krajnici nebo končí smrtí na našich lůžkách. Toto kolegium vyžaduje mnoho trpělivosti a nadšení. Můžeme tady hodně napravit a objevit, ale můžeme také hodně pokazit. V tom všem je oddělení zajímavé,“ přiblížila primářka Jana Bednářová. „Během dvou dnů konference jsme měli možnost vyslechnout na čtyři desítky sdělení. Jednotlivé přednášky se opět věnovaly nejen pacientům, s nimiž se každý den setkáváme na Emergency, ale také tématům mimo naše zdravotnické pracoviště, které se však zdravotnictví dotýkají. Velký zájem účastníků a zdravotníků z nemocnic z celé České republikou je důkazem toho, že se nám dlouhodobě daří držet vysokou úroveň akce,“ zhodnotila 12. ročník celostátní odborné konference.

Emergency v ústecké Masarykově nemocnici v nepřetržitém provozu zajišťuje příjem, ošetření a vyšetření příchozích pacientů s akutními potížemi, zraněných a nemocných přepravených do ústecké nemocnice posádkami Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Zajišťuje pro Policii České republiky vyšetření zadržených před umístěním do cely. Oddělení pro závažně nemocné pacienty je rovněž součástí zdejšího traumacentra, kardiocentra a iktového centra se spádovou oblastí pro celý Ústecký kraj a přilehlé regiony.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!