Nejlepší vysokoškoláci byli oceněni Dobrým listem komory

0
536

Okresní hospodářská komora Most již podeváté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů vysokých škol a vyšších odborných škol, členů OHK Most, Dobrým listem komory. V letošním roce převzalo toto prestižní komorové ocenění z rukou předsedy OHK Most Rudolfa Junga, primátora města Mostu Jana Paparegy a předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Ústeckého kraje Radmily Krastenicsové dvacet nejlepších absolventů.

Nad touto akcí převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček. Akce probíhala za účasti zástupců vysokých škol, jejichž absolventi ocenění získali.

 

V letošním roce byl udělen v pořadí již 500. Dobrý list komory, který získal absolvent Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecké fakulty Petr Aubrecht v oboru Aplikované nanotechnologie.

 

Při této příležitosti byl také oceněn historicky sedmým Dobrým listem komory speciál za první místo v matematické soutěži LOGIK, žák základní školy Most, J. Arbesa Jiří Drexler. Soutěž, jejímž pořadatelem bylo Podkrušnohorské gymnázium Most, se konala pod záštitou mostecké komory, za účasti ředitele gymnázia Karla Vacka.

 

Doprovodného programu se zhostilo Kytarové kvarteto Floriánek ze ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě pod vedením Bohumila Anděla. Zahráli skladby Lugi Boccherini – Menuet – Trio, Georg Friedrich Händel – Sarabande, Air, Henry Purcell – Menuett.

Seznam oceněných absolventů:

 

Jméno Obor Škola
Alena Bláhová, DiS. Firemní ekonomika VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most
Martina Danková, DiS. Právní asistence VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most
Kamila Polanská, DiS. Právní asistence VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most
Rút Jelínková, DiS. Předškolní a mimoškolní pedagogika VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most
Martina Lejčková, DiS. Předškolní a mimoškolní pedagogika VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most
Miroslava Jonášová, DiS. Sociálně právní činnost VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most

 

Jméno Obor Škola
Bc. Jana Beranová Řízení podniku a podnikové finance VŠFS, a.s.
Ing. Jaromír Kadeřábek Řízení podniku a podnikové finance VŠFS, a.s.
Bc. Aneta Misurová Řízení podniku a podnikové finance VŠFS, a.s.
Ing. Milan Schulc Řízení podniku a podnikové finance VŠFS, a.s.
Bc. Alena Schwarzová Řízení podniku a podnikové finance VŠFS, a.s.
Ing. Lucie Duchková Veřejná správa VŠFS, a.s.

 

 

Jméno Obor Škola
Ing. Kateřina Šedivá Veřejná správa VŠFS, a.s.
Bc. Markéta Kuncová Marketingová komunikace VŠFS, a.s.
Ing. Pavel Gubík

Systémové inženýrství v oblasti surovin

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava
Ing. Sandra Hajná Zpracování a zneškodňování odpadů VŠB – Technická univerzita Ostrava
Bc. Jitka Šeiner

Ekonomika a řízení v oblasti surovin

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava
Mgr. Petr Aubrecht Aplikované nanotechnologie UJEP – Přírodovědecká fakulta
Mgr. Lucie Bendová Biologie UJEP – Přírodovědecká fakulta
Mgr. Jan Dočkal, DiS. Počítačové modelování ve vědě a technice UJEP – Přírodovědecká fakulta

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!