Nezaměstnanost v kraji roste

0
163
ilustrační foto

únoru celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o méně než 0,1 % na 27 610 osob. Počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 15 833 míst a podíl nezaměstnaných osob zůstal na 4,7 %.

K 28. únoru 2019 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Ústí nad Labem celkem 27 610 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 10 vyšší než na konci předchozího měsíce a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku nižší o 4 537 osob. Z uvedeného počtu bylo 25 163 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let. Bylo to o 36 osob než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 4 044 uchazečů. V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 3 934 osob. Ve srovnání s minulým měsícem jich bylo méně o 1 562 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 48 osob. Z evidence během měsíce odešlo celkem 3 924 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 307 osob méně než v předchozím měsíci a o 294 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 291, tj. o 17 méně než v předchozím měsíci a o 239 méně než ve stejném měsíci minulého roku.

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Ústí n. L. 14 690 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 53,2 %. V evidenci bylo 4 704 osob se zdravotním postižením, což. Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 1 217 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejichž počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 30 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 76 osob. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 8 180 uchazečů o zaměstnání, tj. 29,6 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Meziměsíční nárůst uchazečů byl zaznamenán ve čtyřech okresech kraje, největší v okrese Ústí n. L. (4,3 %). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo všech sedm okresů, nejvyšší byl v okrese Most (5,9 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Teplice (3,3 %).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!