Řidiči, nezapomeňte přeparkovat! Začalo čištění ulic

0
130
ilustrační foto

Technické služby Most žádají všechny řidiče, aby svá vozidla, v den strojního čištění příslušné ulice, přeparkovali a umožnili tak řádné vyčištění komunikací a ostatních ploch.

Od 1. dubna 2019 do 11. května 2019 bude v ulicích města Mostu prováděno strojní, popř. ruční čištění všech místních a účelových komunikací v majetku města, zejména čištění komunikací, mostů, chodníků, spojovacích komunikací, nehlídaných parkovišť, kruhových objezdů a veřejných prostranství po zimní údržbě, které bude zajišťovat společnost Technické služby města Mostu a.s.

Strojní čištění komunikací bude probíhat dle schváleného harmonogramu.

Cílem strojního čištění komunikací je odstranění zbytků zdrsňovacích materiálů použitých při zimní údržbě, tak jak ukládá Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Strojní čištění komunikací je prováděno po předchozím vyblokování čištěné ulice přenosnými dopravními značkami zakazujícími stání vozidel na komunikaci (silnici, parkovišti, atd.). Na značce je uvedeno, pro který den platí, je zde vyznačena i doba, po kterou platí zákaz stání vozidel – tj. od 7:00 h. do 17:00 h. Přenosná dopravní značka „zákaz stání“ je umisťována vždy 7 dní před strojním čištěním v dané ulici. Při porušení této zákazové značky dojde k odtažení vozidla městskou policií a dále bude řešeno jako přestupek.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!