V regionu vzniká unikátní projekt na využití geotermální energie

0
444
Projekt Restart, jehož součástí je i využití geotermální energie, představila Gabriela Nekolová.

Unikátní projekt zaměřený na výzkum a využití geotermální energie odstartuje na Litoměřicku. Do příštího roku tak dojde v areálu bývalých Jiříkových kasáren k výstavbě vědeckovýzkumného centra, které vytvoří specializované zázemí po výzkum efektivního využívání hlubinné geotermální energie.

„Projekt je výzvou pro celý Ústecký kraj, a jestli má region projít restrukturalizací, jsou pro něj právě věda a výzkum jeden z největších potenciálů,“ řekl na konferenci Miroslav Andrt, předseda zastupitelského výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Ústeckého kraje. Reagoval tak na projekt Restart spočívající v hospodářské restrukturalizaci Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje, který na konferenci představila zástupkyně zmocněnce vlády Gabriela Nekolová. „Při sestavování akčních plánů projektu jsme stavěli na využití potenciálu kraje, kde bezesporu patří také geotermální energie,“ vysvětlila Gabriela Nekolová spojitost zařazení tématu do pilíře akčního plánu s názvem výzkum a vývoj. Jak dodala, pokud vláda v následujících dnech předložené návrhy schválí, dojde už v následujícím roce k jeho realizaci.

Výzkumné projekty s názvem Ringen, který je v gesci Univerzity Karlovy, a následující Degree, za který odpovídá Univerzita J. E. Purkyně, budou mít za úkol výzkum a poskytování služeb, potažmo realizaci hlubinného vrtu v Litoměřicích. „Na naší univerzitě je připraven tým schopných mladých lidí,“ potvrdila Jiřina Jílková, prorektorka pro vědu Univerzity J. E. Purkyně. Hlavním cílem Ringenu je ověřit možnosti čerpání zemského tepla v hloubkách tři až pět kilometrů, kde teplota hornin dosahuje 100 – 150°C a lze ji používat jako zdroj vytápění nebo k výrobě elektřiny. Hlavní náplní bude rozvoj a testování nových vrtných technologií ve středních a velkých hloubkách, rozvoj technologií stimulace propustnosti hornin pro tvorbu podzemních geotermálních výměníků a seismické monitorování.

Strategickým partnerem projektu je město Litoměřice, které sehrálo klíčovou roli v jeho dlouhodobé přípravě. Získalo všechna potřebná povolení a již v letech 2006 – 2007 zrealizovalo dosud nejhlubší průzkumný geotermální vrt. „Vznik výzkumné infrastruktury je zásadním předpokladem pro další fázi projektu, kterým jsou geotermální vrty, jež by mohly zajistit pro Litoměřice dostatek čisté energie pro vytápění,“ dodává místostarosta Karel Krejza.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!