V Trianglu se slavnostně otevřela nová hasičská záchranná stanice

0
195

Přesně rok trvala výstavba rozsáhlého komplexu v centru Triangle City, který bude nyní sloužit Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje. V nové požární stanici za bezmála 97 milionů korun aktuálně slouží 34 hasičů, kteří chrání nejen areál Strategické průmyslové zóny Triangle u obce Bitozeves na Lounsku, ale také nejbližší okolí.

Ústecký kraj vybudoval stanici jako součást takzvaného Triangle City, městečka s doprovodnými službami zóny pro zaměstnance i dodavatele, kde jsou kromě budovy hasičů umístěny také hlavní kanceláře, jídelna či ubytovna a která z celkové plochy zóny zabírá zhruba 12 hektarů.

„Ústecký kraj jako zřizovatel SPZ Triangle má zájem na zlepšování podmínek pro zajištění účinné ochrany života a zdraví občanů i majetku před požáry a poskytování pomoci při mimořádných událostech. Právě z tohoto důvodu dnes stojíme před nově postavenou a plně vybavenou hasičskou záchrannou stanicí. Kraj neustále pracuje na dalším rozvoji zóny a zvýšení obsazenosti zóny průmyslovými podniky za účelem vytvoření nových pracovních míst. A i když byla výstavba stanice podnícena i vstupem největšího zahraničního investora do zóny – společnosti Nexen Tire Europe i blízkostí velké dopravní tepny jako je dálnice D7, přeji si, aby místní hasiči měli výjezdů co nejméně,“ uvedl při slavnostním otevření stanice hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Hasiči budou na stanici sloužit ve třech směnách. Mobilní požární technika je zde zastoupena dvěma CAS 20 S2T, dopravním automobilem, velitelským vozidlem, nosičem kontejneru s kontejnerem na pěnidlo, dále pak zařízením pro hašení CO2, přívěsnou lafetovou proudnicí a dalšími věcnými prostředky pro požární jednotku. Vybavení jednotky plnohodnotně pokrývá požadavky všech služeb a potřeb pro provedení vlastního zásahu, nechybí např. termokamera, detekční technika, spojovací a zobrazovací prostředky atd.

„Tato stanice je typu P-3, přičemž jedno požární družstvo plní primárně úkoly v souladu se zákonem
o požární ochraně v rámci provozu společnosti Nexen Tire, druhé požární družstvo plní standardní úkoly jednotky v rámci plošného pokrytí území Ústeckého kraje a Strategické průmyslové zóny Triangle,“ doplnil k provozu stanice ředitel Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Roman Vyskočil.

Stanice je v současné době plně funkční a funguje samozřejmě v nepřetržitém režimu služby.

„Nová stanice HZS Bitozeves je velmi důležitá, protože nebude sloužit jen firmám zde v průmyslové zóně Triangle, ale také širokému okolí. Výstavba naší vysoce moderní továrny je mimořádně důležitým milníkem pro rozvoj společnosti Nexen Tire. Přestože náš český závod bude splňovat nejpřísnější bezpečnostní a ekologické standardy, jsme rádi, že pro případ potřeby se můžeme plně spolehnout na jednotku této hasičské stanice. Věříme však, že jejich zásah nebude nutný,“ uvedl k zahájení provozu prezident společnosti Nexen Tire Europe Eung Young Lee, tedy zástupce největšího investora v zóně. Společnost Nexen Tire Europe věnovala stanici netradiční dárek. Jde o bronzový, výtvarně řešený zvon vyrobený v české rodinné dílně s dlouholetou tradicí výroby zvonů. Kromě věnování je na něm také několik reliéfů: znak Hasičského záchranného sboru České republiky, svatý Florián – patron všech hasičů, chmelová réva – symbol pěstování chmele na Žatecku a po celém jeho obvodu také reliéf listové ratolesti.

V areálu Triangle City aktuálně zbývá pouze dokončit části inženýrských sítí a komunikace. Vše je nyní zpracováno v projektu, který byl zaslán k posouzení CzechInvestu. Ještě letos v květnu by mělo dojit k zahájení soutěže na dodavatele této zakázky a na začátku podzimu pak k zahájení těchto posledních prací na dokončení „městečka“, které by měly být hotovy do konce zimy. Jídelnu s kantýnou, administrativní budovu, parkoviště i ubytování pro 246 osob se podařilo příspěvkové organizaci SPZ Triangle dokončit vlastními silami v průběhu roku 2018. Prozatimní náklady činily u Triangle City více než 59 milionů korun.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!