Volby: Magistrát hledá členy okrskových volebních komisí

0
200

Již na konci září, konkrétně v pátek 20. a v sobotu 21. září, se uskuteční volby do zastupitelstev krajů. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Právo volit mají občané České republiky, kteří alespoň v druhý den voleb dosáhli věku minimálně 18 let a mají trvalé bydliště na území daného kraje. Již nyní mohou zájemci požádat o vydání voličského průkazu, avšak jeho platnost je omezena pouze na území kraje, kde má volič trvalé bydliště.

Členem okrskové volební komise (OVK) se může stát každý občan České republiky, který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let, nenastala u něj překážka výkonu volebního práva, a který není kandidátem pro volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje. Zájemci o členství v OVK se mohou magistrátu závazně přihlásit na základě vyplněné přihlášky, a to do 20. srpna 2024. Mohou tak učinit buď elektronicky prostřednictvím speciálního formuláře dostupného na webových stránkách www.mesto-most.cz, nebo osobně v kanceláři č. 147 mosteckého magistrátu. Vyplněnou přihlášku je možné odevzdat i v podatelně magistrátu.

Člen OVK má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce, a to ve výši 2 200 Kč (předseda), 2 100 Kč (místopředseda) a 1 800 Kč (ostatní členové). První zasedání a školení členů OVK se uskuteční ve středu 28. srpna ve 4. patře mosteckého magistrátu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!