Voličské průkazy žádejte do konce září

0
713

Voliči, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku v Mostě, vydá Magistrát města Mostu na jeho žádost voličský průkaz. S tímto průkazem může volit pouze ve svém volebním obvodu, tedy pouze na území okresu Most.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo voleb, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola voleb (jeden pro první a druhý pro případné druhé kolo). O voličské průkazy si už nyní občané žádají. „Zájemce o voličské průkazy máme tři, každý žádá 2 voličské průkazy – volby do Senátu PČR a volby do zastupitelstva kraje,“ potvrdila tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Při volbách do Evropského parlamentu vydal Magistrát města Mostu dokonce 134 voličských průkazů.

Žádost mohou zájemci podat buď písemně, kde musí být buď úředně ověřený podpis voliče nebo podpis v elektronické podobě či prostřednictvím datové schránky. „Jestliže voliči zvolí tuto možnost, pak musejí žádost doručit na magistrát nejpozději do 30. září 2016 do 16 hodin,“ upozornila tisková mluvčí s tím, že pro takovou žádost není žádný předepsaný formulář. Vzor žádosti je možné stáhnout na webu města. Voliči ale mohou žádat o voličské průkazy i osobně, kde mají časovou lhůtu o něco delší. „Osobně mohou voliči o průkazy žádat v Informačním centru pro volby a to do uzavření stálého seznamu voličů, což je do 5. října 2016, rovněž do 16 hodin. V tomto případě se nevyžaduje žádná písemná žádost. S voličem je sepsán pouze úřední záznam,“ doplnila ještě Alena Sedláčková.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!