z Rady města Mostu (42. týden)

1
1783
Nový ředitel

MOST – Městská správa sociálních služeb má nového šéfa. Radní na posledním jednání do funkce „usadili“ Martina Strakoše, a to s účinností od 1. listopadu 2016. „Zhruba v polovině září bylo vyhlášeno výběrového řízení. Přihlásil se jen jeden uchazeč. Ten však splnil veškeré podmínky výběrového řízení. Vzhledem k tomu, že pan Strakoš se zabýval sociální oblastí a zdravotnictvím v Praze a má s vedením v této sféře zkušenosti, komise jej doporučila. Bude mít zkušební dobu zhruba šesti měsíců a uvidíme, jaká bude nová spolupráce,“ komentovala zvolení nového ředitele náměstkyně primátora Markéta Stará.

U kulatého stolu

MOST – Radní se na svých schůzích v prvním pololetí příštího roku sejdou 12. a 26. ledna, 9. února, 9. a 23. března, 6. dubna, 11. a 25. května a 8. června. Zastupitelům potom doporučili vzít na vědomí termíny zasedání ve dnech 23. února, 10. dubna a 22. června 2017.

Stravenky na odbyt

MOST – Stravovací kupony pro magistrát bude v období od 1. července příštího roku do 30. června roku 2021 dodávat Sodexo Pass ČR. Ta předložila nejvýhodnější nabídku ve veřejné soutěži, do níž byly doručeny tři nabídky. Vedle nejlevnější ceny, která byla hlavním kritériem, se posuzoval i rozsah služeb, tedy počet provozoven v Mostě, v nichž lze uvedené kupony uplatnit. „Vítězná firma nabídla cenu 28 680 000 Kč za celou dobu plnění zakázky. Tuto cenu nabídli i ostatní účastníci, nicméně kupony vítěze zakázky lze uplatnit na 166 místech v Mostě, což byl nejvyšší počet,“ uvedla tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.

Hasičské auto

MOST – Radní schválili zadání veřejné zakázky na dodávku hasičského vozu za cenu 5 628 000 Kč bez DPH společnosti THT Polička jako jedinému uchazeči. Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj z programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko jako projekt Pomoc nezná hranic – spolupráce hasičů v hřebenových oblastech Krušných hor.

Měřič hluku

MOST – Město vyhlásí veřejnou zakázku na pořízení monitorovací stanice hluku. Předpokládané náklady na pořízení certifikovaného statického měřicího přístroje se odhadují na 300 000 Kč.

Půjčí stánky

MOST – Radní schválili aktualizaci pravidel pro pronájem a výpůjčku přenosných prodejních stánků. Stánky budou zapůjčeny bezplatně k nekomerčnímu využití v rámci městských akcí od 15. 11. 2016.

Výjimka na školách

MOST – Základní škole v Albrechtické ulici radní schválili výjimky z nejvyššího počtu žáků v jedné přípravné třídě, a to z 15 na 19 dětí s účinností od 13. 10. 2016 do 31. 8. 2017.

Dodávky plynu

MOST – Veřejnou zakázku na dodávky zemního plynu uskuteční město Most prostřednictvím komoditní burzy PXE. „Bude se jednat o dodávky pro organizace zřízené městem – pro ZŠ i MŠ, Městskou správu sociálních služeb, Technické služby města Mostu. Město bude centrálním zadavatelem a tyto společnosti bude zastupovat,“ informovala tisková mluvčí magistrátu Alena Sedláčková. Smlouvy uzavře město s dílčími zadavateli a současně se společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE. Doba plnění zakázky je od 1. ledna 2017 do konce roku 2018.

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!