Chráněné bydlení si užijí i klienti sociálního zařízení v Nové Vsi v Horách

0
762

Příštích dvanáct měsíců bude v Domově sociálních služeb v Nové Vsi v Horách probíhat projekt, díky kterému nastartuje transformace sociálních služeb v zařízení. Klienti domova, kteří jsou schopni využívat služeb chráněného bydlení, dostanou šanci žít mimo sociální zařízení.

Projekt, který byl zahájen 1. srpna letošního roku a potrvá do konce července roku příštího, pomůže se začleněním klientů domova v Nové Vsi v Horách do společnosti. Za dvanáct měsíců by měla jednak vzniknout analýza aktuálně poskytovaných služeb v domově v Nové Vsi v Horách a nový plán transformace sociálních služeb, který by měl umožnit postupné začleňování některých klientů do běžné společnosti a do bydlení mimo sociální zařízení. Projekt navazuje na úspěšný projekt Sousedé vedle nás, který realizoval domov v Háji u Duchcova. V rámci nového projektu bude také vypracována aktualizace plánu transformace, který už v domově v Háji u Duchcova funguje. V neposlední řadě projdou během dvanácti měsíců zaměstnanci domova v Nové Vsi v Horách i domova v Háji u Duchcova vzděláváním, které jim pomůže klienty na přechod do chráněného bydlení připravit a dále o ně pečovat v jiném režimu. „V Háji u Duchcova jsme už transformaci sociálních služeb díky obdobnému projektu úspěšně nastartovali. Teď je na řadě domov v Nové Vsi v Horách. Zatím nikdo z klientů tohoto domova nedostal příležitost žít mimo sociální zařízení. I když mnozí z nich k tomu mají předpoklady. Chceme jim díky chráněnému bydlení mimo sociální zařízení umožnit hodnotnější život a začlenění do společnosti, kde mohou s podporou sociálních pracovníků zvládnout. Projekt také pomůže zaměstnancům obou sociálních zařízení. Zvýší si kvalifikaci a tím také svou hodnotu na trhu práce. Někteří zaměstnanci nemají dosud s transformací sociálních služeb žádné zkušenosti, což by mohlo v krajním případě vést až ke ztrátě zaměstnání. Díky projektu ale získají znalosti a zkušenosti, které budou potřebovat,“ uvedl ředitel obou zařízení Oldřich Malý. Do projektu by mělo být zařazeno dvacet klientů sociálního zařízení v Nové Vsi v Horách, dvacet šest sociálních pracovníků a osm všeobecných zdravotních sester. S průběhem projektu a úspěšnosti transformace sociálních služeb do chráněného bydlení se veřejnost může přesvědčit na dnech otevřených dveří a sportovních hrách spojených s workshopy a prezentačními semináři, které jsou naplánovány na jarní měsíce příštího roku.

loga MPSV_01

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!