Budeme „chytrým regionem“?

0
406

Ústecký kraj má zájem se zapojit do konceptu Smart Region. „Skupina ČEZ je v energetice logicky prvním partnerem, kterého jsme ho oslovili. Je provozovatelem výrobních zdrojů, má zkušenosti s chytrými sítěmi, energetickými úsporami, provozem elektromobilů včetně budování potřebné dobíjecí infrastruktury a dalších záležitostí nezbytných pro vytvoření Smart regionu neboli chytrého regionu“, říká hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. „Právě vzájemnou koordinací a spoluprací významných firem, akademické sféry a veřejné správy chceme přinést nová řešení pro další rozvoj regionu. Cílem je další výrazné zlepšení života obyvatel v Ústeckém kraji a pokračování v dlouhodobém snižování emisní zátěže našeho regionu,“ doplnil hejtman.

Mezi další diskutované téma patřila spolupráce v oblasti školství a podpora technického vzdělávání, které patří mezi základní předpoklady Smart regionu. Koncept Smart Region usiluje o udržitelný růst a vyvážený vztah mezi městy a venkovem, za pomocí nových technologií neustále zvyšuje kvalitu infrastruktury a služeb v řadě oblastí od energetiky, dopravy, například přes zdravotnictví, sociální služby a vzdělávání, až po bezpečnost.

Ústecký kraj uzavřel v roce 2011 Smlouvu o vzájemné spolupráci s akciovou společností ČEZ. Cílem této dohody je především snížit environmentální zátěž při zajištění dlouhodobé stability energetického zásobování na území kraje, zajistit dlouhodobou prosperitu pro své občany a rozvinout spolupráci i v dalších oblastech, jako jsou výzkum a vývoj, vzdělávání, regionální rozvoj, apod. Tato dohoda zároveň ustavila šestičlennou Energetickou komisi jako společnou platformu pro řešení těchto otázek. S novým volebním obdobím jsou za Ústecký kraj jmenováni tři členové: hejtman Oldřich Bubeníček, první náměstek hejtmana Martin Klika a náměstek Stanislav Rybák.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!