Krajský seminář se zaměřil na duševní zdraví

0
441

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje se pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové konal seminář k tématu práce s agresí, duševního zdraví dětí a rozvoje socioemočních dovedností. Semináře se kromě předních odborníků na danou problematiku zúčastnily také radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková a předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zdenka Vachková.

Akci zahájila radní Ústeckého kraje Jindra Zalabáková„Je mi velkou ctí, že vás mohu přivítat na půdě Krajského úřadu Ústeckého kraje. Mám velkou radost, že se setkali dva velcí hráči, tedy Úřad vlády a Ústecký kraj, a připravili pro vás seminář k problematice, která tíží nejen náš kraj, ale i celou Českou republiku. Věřím, že si z něj odnesete spoustu užitečných informací a poznatků. Vystoupí zde odborníci, kteří vědí, jak pracovat s duševním zdravím. Seznámíte se také s dobrou praxí. Pevně věřím, že budete odjíždět s vědomím, že je potřeba se problematikou duševního zdraví zabývat a že Ústecký kraj je vám k dispozici.“
Na semináři byly představeny programy s akcentem na trauma respektující přístup, pozitivní podporu managementu žákovského chování a programy na práci s agresí v žákovských kolektivem. Vystoupili zde odborníci z neziskových organizací Nevypusť duši, AiSIS a Society for All či týmy dětského duševního zdraví z Kutnohorska a Fokusu Labe. Semináře se také zúčastnil Zdeněk Svoboda z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který je zaangažovaný v tématu podpory znevýhodněných dětí. K diskusi byli přizváni zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková i zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí, aby naslouchali podnětům z terénu a mohli vůči tomu nastavit evropské výzvy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!