Nezaměstnanost v kraji klesla pod pětiprocentní hranici

0
154

Ke konci března 2019 celkový počet uchazečů o zaměstnání v kraji poklesl o 2,5 % na 26 925 osob, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 1,1 % na 16 003 míst a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 4,6 %.

K 31. 3. 2019 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Ústí n. L. celkem
26 925 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 685 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 3 955 osob. Z tohoto počtu bylo 24 499 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to
o 664 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet vyšší o 3 466 osob.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 4 065 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 131 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 380 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 4 750 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 826 osob více než v předchozím měsíci a o 202 osob méně než
ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 863, tj. o 572 více než v předchozím měsíci a o 195 méně než ve stejném měsíci minulého roku, 796 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce,
tj. o 353 více než v předchozím měsíci a o 18 méně než ve stejném období minulého roku, 1 887 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles byl zaznamenán v pěti okresech, největší pokles byl v okrese Litoměřice (-9,6  %). Meziměsíční nárůst nezaměstnaných byl zaznamenán ve dvou okresech, největší v okrese Chomutov (3,3 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Ústí n. L. 14 525 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 54,0 %. V evidenci bylo 4 648 osob
se zdravotním postižením, což představovalo 17,3 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 1 153 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 64 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 100 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,3 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 7 790 uchazečů o zaměstnání, tj. 28,9 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku
15 -64 let k obyvatelstvu stejného věku, klesl k 31. 3. 2019 na 4,6 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo všech sedm okresů, nejvyšší byl v okrese Most (5,8 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Teplice (3,1%).

Podíl nezaměstnaných žen poklesl na 5,1 %, podíl nezaměstnaných mužů poklesl
na 4,1 %.

Kraj evidoval k 31. 3. 2019 celkem 16 003 volných pracovních míst. Jejich počet byl
o 170 vyšší než v předchozím měsíci a o 3 790 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,7 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Ústí n. L. (3,1 UoZ). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo
723 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 6,4 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 4 576, na jedno volné místo připadalo 0,3 uchazeče této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2019 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 847 osob, z toho bylo zařazeno 226 osob do rekvalifikačních kurzů.

Nejčastěji podporovanými obory činností prostřednictvím SÚPM – SVČ byly ke konci měsíce osobní služby (kosmetika, kadeřnictví, manikúra/pedikúra), maloobchodní činnost, vedení účetnictví a daňové evidence, výroba textilních výrobků, stavebnictví (přípravné
a dokončovací stavební práce, truhlářství a podlahářství) aj.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!