Observatoř trhu práce sladí zájem zaměstnavatelů s nabídkou pracovních sil

0
3384

Kompas a Observatoře trhu práce byly hlavním tématem setkání zástupců všech krajů a především teritoriálních paktů zaměstnanosti v Pardubicích. Cílem observatoře trhu práce je sladit potřeby zaměstnavatelů s kapacitou volných pracovních sil. Zejména s ohledem na rozdílné regionální potřeby jednotlivých krajů. Národní observatoř trhu práce bude zajišťovat ministerstvo práce a sociálních věcí. Regionální observatoře pak krajské platformy, především pakty zaměstnanosti. Ty už v současné době působí v osmi krajích republiky a v dalších se připravuje jejich založení. Projekt Kompas neboli Observatoř trhu práce plánuje startovat už na podzim letošního roku. Zkušenosti už fungujících paktů zaměstnanosti byly druhým významným tématem setkání regionálních zástupců. Některé kraje se rozhodly založit pakt zaměstnanosti podle vzoru průkopníka v této oblasti Ústeckého kraje. Další možností je, aby nositelem paktu nebyl kraj, ale jiný subjekt. „Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje pracuje v regionu už tři roky. Za tu dobu se podařilo významně snížit nezaměstnanost. Z evidence Úřadu práce ČR v kraji ubylo téměř šest tisíc lidí. V současné době se pakt zaměstnanosti dostává do situace, kdy musí řešit, jak efektivně využít volné pracovní síly a uspokojit zaměstnavatele, kteří chtějí expandovat. Právě soulad mezi poptávkou a nabídkou trhu práce mají zajistit observatoře trhu práce. Výstupy regionálních observatoří trhu práce budou užitečné nejen pro zaměstnavatele, ale také pro školy, studenty a jejich rodiče. Observatoře pomůžou přizpůsobit nabídku studijních oborů aktuální poptávce zaměstnavatelů, studentům pak při výběru studijního oboru tak, aby po absolvování školy rychleji našli uplatnění.  Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje za tři roky existence prokázal, že se jedná o regionálně významné partnerství důležitých aktérů, kteří jsou schopni společně ovlivnit vývoj trhu práce. Svědčí o tom i fakt, že už sedm krajů následovalo příklad Ústeckého kraje a další založení paktů připravují,“ komentoval setkání, které inicioval Moravskoslezský kraj, předseda Řídícího výboru Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje Martin Klika.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!