Trestná činnost v kraji klesla a zvýšila se objasněnost případů

0
602
Bezpečnostní rada kraje přinesla pozitivní výsledky ohledně kriminality.

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje se zabývala roční zprávou o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zpráva o bezpečnostní situaci konstatovala pokles trestné činnosti v kraji v roce 2016 o 13 % proti roku 2015, přičemž se meziročně zvýšila objasněnost trestné činnosti na 62 procent. Ke snížení trestné činnosti přispěl převážně pokles majetkové kriminality.

V oblasti požární ochrany došlo v roce 2016 k 8036 událostem, které řešil HZS ÚK, což je o 900 méně proti roku 2015. Z evidovaných událostí se ve 20 % jednalo o požáry. Operační středisko HZS ÚK přijalo v hodnoceném období 358 tisíc tísňových volání.

Byla rovněž projednána zpráva o činnosti Krajského vojenského velitelství Ústeckého kraje (KVV ÚK) ve vztahu k orgánům veřejné správy ve správním obvodu kraje, kterou předložil ředitel KVV ÚK Rostislav Domorák. Informoval rovněž o činnosti aktivních záloh.

Členové Bezpečnostní rady se seznámili i se zprávou o bezpečnostní situaci po linii odboru cizinecké policie. Za 1. čtvrtletí 2017 bylo odhaleno v kraji 125 nelegálních migrantů, z toho bylo 120 osob s nelegálním pobytem (propadlá víza apod.) a pouze 5 osob jako tranzitní nelegální migranti (uprchlíci).

Byla projednána zpráva o vyhodnocení „Programu 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS“, v rámci kterého byly přijaty žádosti od 50 organizací. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Ústeckého kraje pro tento program v roce 2017 byl 11 milionů korun.

Bezpečností rada velmi pozitivně vyhodnotila Den záchranářů Ústeckého kraje a konstatovala také pozitivní vliv provozu dálnice D8, kdy došlo ke značnému poklesu intenzity nákladní i osobní dopravy na dřívějších objízdných trasách (silnice I/30 a I/8). Bylo také provedeno vyhodnocení společného taktického cvičení Policie ČR a Armády ČR „Hradiště 2017“, které proběhlo letos v dubnu.

Bezpečnostní rady se zabývala i přípravou taktického cvičení „Výpadek 2018“, které proběhne v příštím roce. Při této příležitosti poděkoval hejtman Oldřich Bubeníček za spolupráci s bezpečnostní radou a krizovým štábem kraje.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!