Ústecká neurochirurgická klinika spolupořádala světový kongres

0
576

Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem spolupořádala světový kongres Massin 2023 v Praze. Kongresu se účastnili neurochirurgové z 29 zemí světa.

„Uspořádat oborný program byl nesmírně zajímavý a kreativní proces, neboť řada významných neurochirurgů považuje tento kongres za značně prestižní setkání. Zároveň bylo nutné vtěsnat program pouze do tří dnů jednání kongresu,“ uvádí přednosta Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Martin Sameš, který působil jako předseda vědeckého výboru kongresu a byl zodpovědný za odborný program.

Mezinárodní společnost Massin (Madjid Samii Society International of Neurosurgery) byla založena v roce 2007 žáky uznávaného íránského neurochirurga profesora Madjida Samiiho. Profesor Samii je jednou z nejvýznamnějších osobností světové neurochirurgie. Za svůj profesní život vychoval řadu vynikajících odborníků na všech kontinentech. Celý svůj pracovní život působil v německém Hannoveru.

„Naše klinika se specializuje na operace vestibulárních schwannomů (nádorů sluchového nervu) a do Hannoveru jsem na intenzivní workshopy Madjida Samiiho poctivě dojížděl. Živé přenosy operací a diskuze probíhaly dlouho do večera a byly pro mě fantastickou školou pro operace těchto nádorů,“ říká profesor Sameš.

Typickou vlastností profesora Samiiho je důslednost, přesnost a preciznost, nejen ve smyslu indikací a operování. Na kongresu v Praze vyslechl všech 120 odborných sdělení a ke každé přednášce se krátce vyjádřil a srovnal současné trendy se svými šedesátiletými zkušenostmi. Příští kongres Massin 2024 se uskuteční v Miami, v roce 2025 bude v Číně.

Neurochirurgická klinika současně organizovala pre-kongresový anatomický kurz v Praze. Přednosta kliniky Martin Sameš a lékař Petr Vachata organizovali tento mezinárodní kurz už podeváté. První kurz byl organizován v ústecké Masarykově nemocnici již v roce 2003.

„Za dvacetiletou tradici a vysokou úroveň těchto anatomických kurzů byl kolega a významný člen týmu profesor Rokuya Tanikawa z Japonska vyznamenán Čestnou medailí rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ocenění obsahuje současně poděkování za systematický rozvoj České neurochirurgické společnosti JEP ČLS a rozvoj Neurochirurgické kliniky v ústecké Masarykově nemocnici,“ dodává profesor Sameš.

Profesor Tanikawa je nejvýraznějším odborníkem v provádění mozkových bypassů a o kurzy s touto tematikou je ve světě značný zájem. Letošního kurzu se účastnili specialisté z 12 zemí a v týmu vyučujících bylo 8 špičkových odborníků ze zahraničí a 8 odborníků z České republiky. Vynikající schopnosti instrumentování na mezinárodním poli předvádějí tradičně sestry Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace ústecké Masarykovy nemocnice Věra Zemanová, Jaroslava Rokošová a Renata Kunová.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!