Chtěl bych zatřást zdravotnictvím v kraji

0
455

Kandidátku politického hnutí Severočeši.cz do krajských voleb vede MUDr. Sáša Štembera. Zeptali jsme se ho…

Jak splnili Severočeši.cz program právě končícího volebního období?

V Zastupitelstvu Ústeckého kraje jsme byli konstruktivní opozicí. Cíle, které jsme si dali například v oblasti zdravotnictví, jež je mi z profesních důvodů blízké, jsme splnili. Řídicí orgány i management Krajské zdravotní se změnil od základu, a i když museli odejít naši zastupitelé (pozice zastupitele se stala nově neslučitelnou s mandátem v představenstvech organizací Ústeckého kraje) v průběhu volebního období, podařilo se i naší zásluhou posunout vnímání a hospodaření KZ, a.s. o stupínek výš. Situace ještě zdaleka není ideální, ale zásadní krok byl učiněn. Stejně tak reálně a realisticky jsme postupovali i v dalších oblastech, konkrétně třeba v řešení situace v Regionálním operačním programu Severozápad.

Profesně je vám nejbližší zdravotnictví. Co pokládáte za největší úspěch v této oblasti?

Jak už jsem zmínil, rekonstrukce vedení KZ byla klíčovým krokem. Dalším pak byla modernizace mostecké nemocnice, která už si to víc než zasloužila, a také návrat statutu Komplexního onkologického centra v Ústí nad Labem a jeho odloučeného pracoviště v Chomutově. Došlo k významným investicím do rekonstrukce jeho prostor a přístrojového vybavení. To si občané Ústeckého kraje už dávno zasloužili.

Jste spokojen s dostupností a kvalitou zdravotní péče v rámci Ústeckého kraje?

Tady musím říci, že jsem hrubě nespokojen. V kraji neexistuje koncepce zdravotnictví, vzájemné zastupování institucí i jednotlivců. Pacient potřebuje profesionální péči za všech okolností. Staří lékaři, kteří pracovali s pokorou a neustále se ve svých oborech vzdělávali, odešli do důchodu. V nemocnicích máme řadu cizinců, jejichž kultura je od naší značně odlišná, a to působí řadu problémů v komunikaci. Mladší lékaři pošilhávají po práci v zahraničí, kde mají nejen lepší finanční ohodnocení, ale také jasno v tom, kdy jakou atestaci musí absolvovat a zajistit si profesní růst. O zdravotních sestrách, které musí mít po čtyřletém studiu další nástavbu, aby mohly vykonávat svoji práci, ani nemluvě. Tady už se naštěstí blýská na lepší časy. Mám za to, že máme zbytečně mnoho nemocnic a také zdravotních pojišťoven, v obou případech na úkor kvality zdravotní péče. Už před lety jsem volal po znovuzavedení institutu krajských odborníků. Zatím marně, přitom jsou, podle mého názoru, nezastupitelní.

Jaká je vaše vize rozvoje zdravotnictví v kraji pro léta 2016 – 2020?

Už jsem zmínil, že začít se musí s vytvořením dlouhodobé koncepce pro Ústecký kraj. Pokusit se personálně naplnit nejen počet ošetřujících lékařů v nemocnicích, ale také v takzvané první linii, tedy ordinacích praktických lékařů. Kolem 70 % jich je dnes v důchodovém věku, a to je varující číslo! Kraj by si měl dělat ambice i v personálním obsazování malých nemocnic, protože je za kvalitu zdravotní péče zodpovědný v celém regionu. Za její dostupnost nesou ze zákona odpovědnost zdravotní pojišťovny, nicméně i tady může kraj sehrát pozitivní úlohu.

Jste lídrem kandidátky. Jaké by byly priority v pozici hejtmana?

Jednoduše řečeno: Zatřást zdravotnictvím v kraji. Máme například téměř dvojnásobně vyšší výskyt rakoviny tlustého střeva než v ostatních regionech ČR. Ústecký kraj republice hodně odvádí, málo dostává! Také v oblasti sociálních služeb je co zlepšovat, je třeba se umět lépe postarat o postižené spoluobčany, jejichž životní podmínky často hraničí s bídou, a tak bych mohl ve výčtu plánů pokračovat. Uvidíme, do jaké míry pro mne budou reálné – o tom rozhodnou voliči v říjnových volbách.

severocesi_logo

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!