Kdo postaví družinu?

0
218

Rada města Litvínova schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – družina ZŠ Janov.

Jedná se o stavební úpravy v objektu družiny při ZŠ Janov související s úpravami vnitřních dispozic, zřízením další šatny, vybudováním WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a zřízením schodišťové rampy pro bezbariérové využití. Součástí modernizace budovy je dále vybavení jednotlivých učeben novým nábytkem, počítačovým vybavením a dalšími vzdělávacími prvky. V rámci projektu dojde k drobným venkovním úpravám na zahradě družiny a k doplnění venkovních herních a vzdělávacích prvků ve volném terénu.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 7,8 mil. Kč bez DPH. Nabídky dodavatelů budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti. Předpoklad termínu zahájení realizace stavby je červen 2018. Předpokladem pro realizaci veřejné zakázky je spolufinancování akce z dotačního programu IROP.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!