Litvínov koupil další tři prázdné domy v Janově, půjdou k zemi

0
1228

Město Litvínov koupilo další tři vybydlené bloky v Janově. Od CPI už si město v minulosti jeden prázdný dům pořídilo. Všechny nově nabyté domy by měly jít k zemi. Město je chce postupně do šesti let zdemolovat.

Zastupitelé bez výhrad schválili nákup tří vybydlených panelových domů na janovském sídlišti. Do svého majetku si tak město pořídilo blok čp. 265-270 v ulici Jiřetínská, čp. 277-282 v ulici Hamerská a největší, čp. 238-246 v Gluckově ulici. Prázdné domy, které jsou jen lákadlem pro zloděje a nebezpečným místem vzhledem k bující pouliční kriminalitě, chce město postupně do čtyř, pěti a šesti let zdemolovat. V Janově tak Litvínov vlastní už čtyři prázdné domy. Na demolici prvního z nich, který město koupilo v loňském roce, bude Litvínov žádat dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj, ze kterého už jednou čerpalo na likvidaci ubytovny U Bílého sloupu. Podmínkou získání dotace ale je, že dalších deset let pozemky po zbouraných domech zůstanou městu, bude na nich tedy veřejná zeleň, teprve pak je může město prodat dál. Za tři vybydlené panelové domy zaplatí město majiteli více než 1 300 tisíc Kč. „Prázdné vybydlené domy v Janově jsou nejen estetický problém sídliště. Hlavně se jedná o zásadní problém prevence kriminality. Litvínov investoval do zvelebení sídliště Janov desítky miliónů korun a ve výsledku je v sídlišti stále více prázdných vybydlených domů. Pokud se nyní podaří získat dotaci na demolici, bude to pro sídliště veliké plus. Navíc jediný způsob, jak si s vybydlenými domy poradit,“ říká Martin Klika, který z pozice krajského radního v minulosti spolu s předsedkyní Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Gabrielou Nekolovou vyhlášení dotačního programu na demolice prázdných domů v sociálně vyloučených lokalitách na vládě prosadil. „V odkoupení domů a jejich demolici vidím šanci pro rozvoj Janova. S prázdnými a zazděnými domy se stávalo z Janova sídliště duchů,“ komentovala při projednávání odkoupení domů situaci v Janově místostarostka Erika Sedláčková a dodala, že o sídlišti má jasnou představu, protože se pravidelně účastní jednání janovského osadního výboru. „V Janově bydlím a podnikám. Vybydlené domy jsou obrovskou hygienickou hrozbou pro celé sídliště. V prázdných domech, které stojí mezi těmi ještě obydlenými a jeden v těsném sousedství naší pekárny, se množí škůdci. Právě odtud vylézají potkani a další nepříjemná ‚havěť‘ a rozlézají se po celém Janově. Jsem ráda, že jsme našli cestu, jak se těchto domů zbavit. Uvítala bych, kdyby to bylo ještě rychleji než do šesti let,“ připojila se k diskuzi Helena Zemánková Týřová. Odkoupením dalších tří problematických domů se ale Litvínov vybydlených domů v Janově zcela nezbaví. Některé totiž nepatří CPI a město nemá šanci je od majitelů koupit. Na jeden vchod totiž připadá i několik desítek majitelů a většina ani není z České republiky. „Vlastníci domů a bytů se pohybují v kruhu. V domech jsou majitelé například z Ukrajiny, kteří své byty pronajímají a je jim jedno komu, neplatí za služby a nejsou dostižitelní. I když se zbytek vlastníků snaží, jeden takový celou snahu zmaří. Situaci by pomohlo řešit, pokud by mohl být byt takovému majiteli vyvlastněn. V případě, že se o svou nemovitost nestará a narušuje tím soužití v celém domě,“ navrhuje legislativní řešení patové situace Martin Klika. V současné době se ale Litvínov stal vlastníkem nejproblematičtějších prázdných domů v Janově a má možnost vyřešit alespoň tento nejpalčivější problém. Na demolici jednoho domu může město žádat maximálně pět miliónů korun dotaci. S podáním žádosti by ale nemělo otálet. Program pravděpodobně skončí už v letošním roce. „Máme ale příslib, že podobný program na demolici prázdných domů bude vyhlášen v rámci projektu Restart pro Ústecký kraj,“ uzavřela Erika Sedláčková.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!