z Rady města Litvínova (37. týden)

0
526
V kase přebytek

S hospodařením města za první pololetí letošního roku je vedoucí finančního odboru Jana Lanková spokojená. „Hospodaření je velmi dobré. Příjmy plníme tak, jak jsme je rozpočtovali. Provozní saldo je 65 miliónů korun. Saldo ovlivnila vratka od společnosti SPORTaS, která dostala dotaci na rekonstrukci sportovní haly a vrátila městu, co si půjčila na předfinancování. Během prvního pololetí město zaplatilo 50 976 tisíc korun splátky úvěrů,“ zhodnotila hospodaření Jana Lanková. Příjmy za 1. pololetí 2016 činí 2,79 mil. korun. Čerpání výdajů za 1. pololetí 2016 činí 1,75 mil. korun. Hospodaření v 1. pololetí 2016 ovlivnil vývoj daňové výtěžnosti. Daně byly naplněny na 55,11 procent, což představuje objem ve výši 150 225 tis. korun. Saldo příjmů a výdajů za 1. pololetí 2016 je ve výši 104 579 tis. Kč.

Nájemné se nezvyšuje

Radní města rozhodli, že nájemné v městských bytech zůstane i v příštím roce stejné. V Litvínově totiž nájemníci za městské byty zaplatí už teď více než v okolních obcích. Od roku 2015 je to 54,67 Kč/m2. V souvislosti s novou aktualizací programu pro evidenci nájemného a záloh na služby bytového fondu bude s účinností od 1. 10. 2016 zrušena možnost platit nájemné přes SIPO prostřednictvím České pošty. Město tak ušetří 15 600 Kč za rok. Nájemci bytových jednotek budou o této změně informováni dopisem, ve kterém jim bude sděleno číslo účtu, variabilní symbol pro bezhotovostní platbu a možnost platby v hotovosti v pokladně Městského úřadu Litvínov, a to už od listopadu 2016.

Pojistky centrálně

Město plánuje uzavřít pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízené a založené organizace pro období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 nejen pro sebe, ale také pro organizace městem založené. Centrálním zadavatelem bude město Litvínov.

Myslí na zimu

Posílit rozpočet na zimní údržbu se rozhodli litvínovští radní. Přestože byla minulá zima velmi mírná, v rozpočtu už příliš peněz nezbylo. „V Litvínově sice sníh nebyl, ale udržujeme i komunikace v horách, v Horní Vsi a v Písečné, které patří k Litvínovu. Také se v loňském roce sypalo, i když zdánlivě nebyl mráz. V ranních hodinách pokrývaly komunikace ledové krusty. Ze 4,4 miliónu korun už zbývá pouze 643 tisíc korun, což by do konce roku určitě nestačilo. Chceme být připraveni na listopad,“ vysvětlil rozpočtovou změnu místostarosta Milan Šťovíček.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!