Začal se porcovat rozpočet. Buďte při tom

0
22003

V novém roce vypisuje Ústecký kraj řadu dotačních titulů. Žádat mohou záchranáři na novou techniku, podporu sportu, nebo prevenci ve školách.

Jedenáct miliónů korun kraj rozdělí v rámci Programu 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS. Maximální výše dotace je 90 procent. Dotace je určena například na opravy hasičských cisteren, na nákup nové techniky nebo rekonstrukci hasičských zbrojnic. Žádat mohou zájemci o podporu do 24. února.

Dalším dotačním programem Ústeckého kraje je Sport 2017. Je určen k podpoře sportovních aktivit dětí a mládeže, rozvoji sportovní činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží, reprezentaci kraje v oblasti sportu dětí a mládeže, včetně materiálního vybavení spotřebního charakteru. Na sport plánuje kraj rozdělit 3,5 miliónu korun.

Na dotační program Volný čas 2017 vyčlenil kraj 2 milióny korun. Je určen k podpoře volnočasových aktivit dětí a mládeže, rozvoji zájmové činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží, reprezentaci kraje v oblasti volného času dětí a mládeže, včetně materiálního vybavení. Jeden milión korun je určen pro dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017“. Žádosti o podporu z těchto programů mohou zájemci podávat do 16. února.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!