Hejtman se setkal s představiteli obcí Bílinska

0
722

Ve čtvrtek 10. března se uskutečnilo další ze série setkání hejtmana Oldřicha Bubeníčka se starosty mikroregionů Ústeckého kraje. Tentokrát se pracovního jednání zúčastnili představitelé všech obcí ve správním obvodu města Bíliny, jako obce s rozšířenou působností (ORP). V šesti ze sedmi obcí na Bílinsku stojí v čele samosprávy ženy – starostky.

 

 

 

Hejtmana doprovázela vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů Jaroslava Kuszniruková a Václav Malec z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jednání se zúčastnily též uvolněné místostarostky města Bílina Veronika Horová a Zuzana Bařtipánová, tajemník městského úřadu Ladislav Kvěch a ředitel Městské policie Bílina Petr Kollár.

Představitelé obcí se seznámili s problematikou dotační politiky kraje ve všech oblastech, kde dotační tituly kraj vypisuje. V oblasti eurodotací sbírá v současnosti kraj připomínky samospráv k novému plánovacímu období 2014+, které budou projednány na úrovni Regionální stálé konference. Starostky se rovněž zajímaly o pravidla fungování Fondu Ústeckého kraje a Programu obnovy venkova.

Živý zájem byl o oblast dopravy. Zazněly i připomínky a dotazy k dopravní obslužnosti, integraci dopravy a k dodržování smluv s dopravci. Rovněž se diskutovalo o využití rekultivovaných území, jakým je například Radovesická výsypka.

„Děkuji obcím, vedení obcí a obecním úřadům za jejich práci. Často obdivuji, s jakým nasazením dokáží obce řešit své problémy a požadavky občanů. Za kraj jsme připraveni vám nadále ve vaší práci pomáhat,“ uzavřel poděkováním hejtman setkání.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!