Litvínovští zastupitelé měnili zástupce v orgánech společností

0
347

Litvínovští zastupitelé na včerejším jednání schvalovali kompetence pro vedení města.

Starostka města: útvar interního auditu, úsek kanceláře starosty, odbor finanční, odbor investic a regionálního rozvoje, odbor systémového řízení, městská policie.

  1. místostarostka města: odbor sociálních věcí a školství.
  2. místostarosta města: odbor životní prostředí, nakládání s majetkem města.

Volili také Komise rady města:

Komise rady města, jmenování předsedů a členů

Rada města Litvínova zřizuje devítičlenné komise rady města, jako své iniciativní a poradní orgány.

Komise nakládání s majetkem města a energetická: předseda Pavla Tomášová, členové

Tomáš Hák, Václav Zollpriester, Milan Malaga, Pavel Hammerlindl, Pavel Trejbal, Petra Gondová, Martin Halaška, Karel Malý, tajemnice Andrea Baudyšová (odbor NM).

Komise dopravní: předseda František Krtička, členové Dagmar Mandíková, Miroslav Kroupa, Lucie Kaftanová, Vlastimil Gýna, Tomáš Čapek, Jan Vycpálek, František Hošek, Karel Malý, tajemnice Hana Hoffmanová (odbor NM).

Komise pro E-government: předseda Adam Janík, členové Jaroslav Fišer, Helena Zemánková Týřová, Michal Vostárek, Ondřej Vlk, Pavel Janeček, Martin Liška, Michaela Šaffová, Daniel Plzák, tajemnice Lenka Holáňová (odbor SŘ).

Změnili rovněž zástupce ve společnostech Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a HC Litvínov, z.s. V představenstvu DPmML bude Litvínov dále zastupovat Roman Ziegler, Rostislav Šíma, Martin Liška a Robert Kysela. V dozorčí radě společnosti bude Litvínov zastupovat Rostislav Tomáš. V představenstvu HC Litvínov bude Litvínov zastupovat Martin Liška, v dozorčí radě této společnosti pak Jan Vycpálek.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!