Město nabízí lidem kompostéry

0
1212

Kdo z občanů bude chtít, dostane od města kompostér. Litvínov totiž žádá o dotaci až na tisíc kusů kompostérů, které by měly pomoci s nakládáním s biologicky rozložitelným odpadem.

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí vyhlásilo čtyřicátou výzvu, v rámci které bude podporována aktivita „Předcházení vzniku komunálních odpadů“. Prostřednictvím této výzvy je možné pořídit kompostéry pro občany. Podporu není možné využít na výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny, na pořízení svozového prostředku ani manipulační techniky. Litvínovští radní rozhodli, že se o dotaci bude ucházet také Litvínov. „Dělali jsme si průzkum mezi obyvateli města a zájem o kompostéry je veliký. Také zkušenosti z okolních měst s kompostéry jsou velmi dobré. Chceme pořídit tisíc kompostérů pro majitele rodinných domů, zahrádkáře nebo pro lidi, kteří udržují zeleň před obytnými domy. Prostě pro každého, kdo bude mít o kompostér zájem. Už děti v mateřských školách se učí, jak nakládat s odpady. Podle předběžného průzkumu by se rozdalo několik set kompostérů. Věřím, že až se kompostéry začnou rozdávat, bude zájem ještě větší,“ uvedl místostarosta města Milan Šťovíček. „Nejprve jsme zvažovali, že budeme občanům kompostéry pronajímat, ale nakonec jsme se rozhodli, že je budeme zdarma rozdávat,“ doplnila starostka Kamila Bláhová. Žádost o dotaci musí město podat do konce listopadu. Součástí žádosti o dotaci musí být zpracovaná Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!