Meziboří má nového zastupitele

0
564

Na posledním jednání mezibořských zastupitelů složil slib nový zastupitel za ČSSD Jan Martínek, který nahradil odstupujícího Antonína Hurta. Zastupitelé také schválili novou členku rady města. Stala se jí Libuše Karbanová. Zastupitelé dále mimo jiné schválili závěrečný účet města a projednali petici občanů proti budování parkovacích míst v ulici Nad Parkem.

Závěrečný účet předložila zastupitelům vedoucí finančního odboru Jana Roubalová. „Výsledek hospodaření města a jeho zařízení skončil převahou příjmů nad výdaji ve výši 11 416 tisíc korun. Příjmová část rozpočtu je tvořena vlastními příjmy, to jsou především daně a poplatky. V roce 2016 činily 57 269 tisíc korun, z toho daňové příjmy 49 634 tisíc korun. Další příjmovou položkou jsou nedaňové příjmy ve výši 2 277 tisíc korun a přijaté dotace ve výši 8 958 tisíc korun. Z celkových výdajů ve výši 57 188 tisíc korun bylo čerpáno za běžné výdaje 49 313 tisíc korun a proinvestováno bylo 7 875 tisíc korun,“ uvedla Jana Roubalová. Dále zastupitelé schválili rozpočtové opatření ve výši 310 tisíc korun. Za tuto částku město pořídí mobilní pódium s podestou, které je možné postavit i na nerovném terénu. „Pódium využijeme hlavně při dětských vystoupeních, také jako taneční parket a při celoměstských akcích,“ prozradila vedoucí správního odboru Libuše Řeháková. Zastupitelé svými hlasy také posvětili podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu na projekt Zateplení bytového domu čp. 136-138 do výše sta procent maximálních celkových nákladů 4 856 717 Kč. Zateplení domu je součástí schváleného plánu investic do bytového hospodářství. V dalším bodu zastupitelé schválili převod spoluvlastnického podílu objektu zázemí pro atlety na mezibořském atletickém stadionu ve výši 52 % pro město Litvínov. „Zázemí využívají hlavně litvínovští atleti. Procentuální rozdělení objektu vychází z toho, jakou měrou se obě města na výstavbě atletického zázemí podílela,“ vysvětlil starosta města Petr Červenka. Prokazatelné roční náklady na opravy a údržbu objektu z devadesáti procent uhradí Litvínov, deset procent Meziboří.

O parkovišti Nad Parkem znovu v září

Zastupitelé se neshodli na řešení petice občanů proti budování parkoviště Nad Parkem. Na zastupitelstvo přišlo několik obyvatel této ulice, aby dali zastupitelům na vědomí, že s parkovištěm nesouhlasí. Zajímali se také o to, zda není jiné místo, kde by mohlo parkoviště být. Souhlasili s tím, že parkovacích míst je v Meziboří málo, odmítali ale parkoviště před domy, kde bydlí. „Každé parkovací místo v Meziboří je dobré. V neděli večer je velký problém v ulici Nad Parkem zaparkovat,“ připustil Vlastimil Vrátný. Zároveň ale zastupitele ujistil, že svou investici do bydlení v Meziboří považuje za zmařenou. Upozornil na to, že děti budou vybíhat z domů přímo na parkoviště, auta budou svítit do oken a v jeho konkrétním případě nebude v bytě jediná místnost, která by se dala větrat mimo komunikaci. Obyvatelé domů Nad Parkem také upozorňovali na to, že až budou v případě stavebního řízení osloveni stavebním úřadem, nebudou s povolením stavby souhlasit. „Změna územního plánu se připravovala v letech 2013 až 2016. Nikdo z obyvatel Meziboří neměl výhrady ke změně plochy zeleně na parkoviště. Kolem parkoviště plánujeme parkovou zeleň tak, aby světla aut neobtěžovala. Hodně jsme se parkovištěm Nad Parkem zabývali a hledali nejvhodnější místo. Všechny pozemky v této ulici nepatří městu, na dalších jsou inženýrské sítě, které není možné přeložit. Aut v ulici Nad Parkem nepřibyde. Jen nebudou parkovat tam, kde se nesmí, ale na parkovišti. Děláme ho pro rezidenty ,tedy pro vás,“ snažila se vysvětlit rozhořčeným občanům situaci Gabriela Soukupová. Opoziční zastupitel Aleš Jedlička navrhl veřejné projednávání problematiky výstavby parkoviště. To ale neprošlo většinou v zastupitelstvu. „Lidé měli možnost se vyjádřit při změně územního plánu, neudělali to. V ulici Nad Parkem není jiná možnost, kde parkoviště udělat. Policie ČR už dál nebude tolerovat parkování tam, kde se nesmí. Parkoviště je jediným řešením problematické situace s parkováním v této ulici,“ uvedl starosta města Petr Červenka. Znovu se bude problematika parkoviště Nad Parkem projednávat v září.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!