O přípravné třídy je v Litvínově zájem

0
548

Přípravné třídy se v Litvínově osvědčily, a tak město dalo souhlas s pokračováním provozu přípravných tříd pro další školní rok v základní škole v Ruské ulici i v janovské základní škole. Tam dokonce ke dvěma stávající přibude jedna nová.

Rada města schválila pokračování přípravné třídy v Základní škole a Mateřské škole Litvínov, Ruská ve školním roce 2018/2019. „Ředitelka školy ve své žádosti uvádí, že i pro školní rok 2018/2019 lze předpokládat, že někteří zákonní zástupci dětí, jimž bude povolen odklad povinné školní docházky, požádají o vzdělávání v přípravné třídě. Protože se jedná o školu v oblasti s rodinami s nízkým sociálním statusem, bude přijímání do přípravné třídy probíhat až do konce letních prázdnin, popřípadě i v průběhu září. Přípravným třídám dávají sociálně slabé rodiny přednost před mateřskými školami, protože za dítě v přípravné třídě nemusí platit a obědvat může dítě doma s rodinou, což je pro více početné rodiny finančně výhodnější,“ uvedla místostarostka města Erika Sedláčková. V janovské základní škole ke dvěma stávajícím přípravným třídám v příštím školním roce přibude ještě třetí. „Přípravné třídy fungují ve škole mnoho let s velmi dobrými výsledky. Mají velký vliv na bezproblémové začlenění dětí do vzdělávání. Vedení školy má již nyní informace od většího počtu rodičů, že požádají o odklad školní docházky a následně budou žádat o vzdělávání v přípravné třídě. Mnoho dětí bude ještě přijímáno v průběhu prázdnin i na začátku školního roku s ohledem na lokalitu, kde se škola nachází,“ doplnila Erika Sedláčková. Ta také upozornila na probíhající zápisy do prvních tříd základních škol. Podle předběžných statistik by k zápisu mělo přijít 337 dětí, u 92 se očekává odklad. V minulých letech k zápisu do prvních tříd docházelo průměrně 347 dětí. „Spolu s řediteli základních škol vyhodnotíme účast u zápisu do prvních tříd. Sociální pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí pak navštíví ty rodiny, které se s dětmi k zápisu nedostavily a budou situaci řešit,“ uzavřela místostarostka.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!