Ostravské kaly opět na přetřesu

0
633

Litvínov vydává nesouhlasné stanovisko k podstatné změně povolení pro skládku CELIO. Nesouhlasí s krátkodobým skládkováním ostravských kalů. Z původních 118 tisíc tun ostravských kalů, které byly za tichého přihlížení tehdejšího vedení města v roce 2012 na skládku navezeny, zbývá k likvidaci „už jen“ 35 tisíc tun.

Původní rozhodnutí o nepodstatné změně povolení pro skládku CELIO, na jejímž základě bylo na katastr Litvínova navezeno 118 tisíc tun kalů z ostravských lagun, zrušil v prosinci loňského roku Nejvyšší správní soud ČR. Změna, která dovolila do Litvínova přenést z Ostravy více než sto tisíc tun ekologických zátěží, není totiž podle soudu nepodstatná. A tak se schvalovací martyrium rozbíhá znovu, tentokrát pro podstatnou změnu a za jasného nesouhlasu města Litvínov. „Důvodem nesouhlasného vyjádření je průběh hodnocení záměru likvidace uvedených kalů bez posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Dalším důvodem je nesouhlas s přenášením ekologických zátěží na území města Litvínova. V případě, že krajský úřad rozhodne navzdory nesouhlasu města Litvínova o vydání podstatné změny č. 20, trvá město Litvínov na stanovení lhůty pro ukončení krátkodobého skladování 35 tisíc tun kalů do 31. 5. 2017,“ vyjádřila se rada města a posouvá rozhodnutí na jednání zastupitelstva. Původně uložených 118 tisíc tun odpadu z lagun se už ztenčil na 35 tisíc tun, zbytek byl zpracován v cementárně Lafarge Cement, a. s., v Čížkovicích. Vlastní skladování a likvidace uložených kalů jako součást paliva pro cementárnu v Čížkovicích probíhala od roku 2012 pod četným dohledem České inspekce životního prostředí a krajského úřadu, a to jak na skládce CELIO, tak v cementárně. Po celou dobu nebyly „navzorkovány“ či naměřeny hodnoty překračující limity stanovené zákony ČR.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!