Pod nemocnicí začíná rozsáhlá oprava potrubí

0
817

V ulici SNP a v části ulice Hořanská cesta začíná rekonstrukce dožilého vodovodního potrubí v délce více než půl kilometru. Stavba si vyžádá omezení provozu zhruba na půl roku.

Rozsah majetku SVS se rozkládá na území dvou krajů a je v rámci ČR ojedinělý: 59 úpraven vody, 988 vodojemů, 8958 km vodovodů (bez přípojek), 189 čistíren odpadních vod a 3 956 km kanalizace (bez přípojek).

Potrubí odvádí odpadní vody od zhruba 2 500 obyvatel. Rekonstruovat se bude výtlačné potrubí z čerpací stanice odpadních vod Most – Slovanská, které vede do kanalizace zakončené na čističce v Chanově. „Potrubí z litiny bylo uvedeno do provozu v roce 1960. Výtlak je místy uložen v hloubce čtyř metrů a zčásti vede pod kolektorem horkovodu. Jiný úsek pak pod stromy, v části přes soukromé pozemky a pod garážemi. Na vodovodním řadu je evidováno již několik poruch a je potřeba jeho vymístění spolu s obnovou dožilého materiálu,“ uvedl Jiří Hladík, mluvčí společnosti Severočeská vodárenská, která investiční akci zajišťuje. V rámci rekonstrukce bude v nejvyšším místě výtlačného řadu osazen automatický zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil pro odpadní vodu s uzamykatelným, odvětrávaným pantem. „Potrubí výtlaku bude ukládáno do výkopu na urovnané dno zbavené kamenů. Potrubí bude zasypáno vhodnou zeminou zbavenou kamenů,“ uvedl dále mluvčí.

Stavební práce začínají v těchto dnech. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 6 měsíců, tedy nejpozději do 15. srpna 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most. SVS v okrese pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to za 161,7 milionů korun bez DPH.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!