Ústecká Emergency v hlavní roli

0
246

Na akademické půdě kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uspořádalo Oddělení Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem celostátní konferenci „Emergency 2022“. Akci, která se konala již pojedenácté, tradičně podpořil Ústecký kraj.

Na dvoudenním setkání vystoupili zástupci široké škály zdravotnických oborů, mezi nimi i specialisté z renomovaných pracovišť z Institutu klinické a experimentální medicíny nebo fakultních nemocnic v Olomouci a Bulovka v Praze. Své zastoupení mezi přednášejícími měli i odborníci z Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje a Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.

„Konference Emergency tak, jak je dnes pořádána, se od roku 2019, stejně jako řada dalších odborných konferencí Krajské zdravotní, kvůli covidové pandemii neuskutečnila. Je dobře, že se nyní může konat nikoliv online, ale právě prezenčně. Platí totiž, že řada věcí se na takových akcích řeší v kuloárech, a to přinese účastníkům mnohem více než online přednášky,“ řekl v úvodu Petr Severa, vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem a krajský koordinátor očkování proti nemoci covid-19.

„Krajská zdravotní má díky primářce Janě Bednářové velmi dobře organizovanou Emergency v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, která vznikla již před 14 lety. Nechali jsme se inspirovat a stavíme další urgentní příjmy v Chomutově, Děčíně a stejný záměr máme i v Rumburku. Velmi mě těší, že policejní prezident udělil za skvělou spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému paní primářce medaili, kterou v minulých dnech převzala z rukou ředitele Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje, k čemuž jí blahopřeji,“ zdůraznil Petr Malý, generální ředitel Krajské zdravotní.

 Odborným garantem konference byla právě Jana Bednářová, primářka Oddělení Emergency Masarykovy nemocnice. „Jednotlivé přednášky se letos věnovaly nejen pacientům, s nimiž se každý den setkáváme na Emergency, ale také tématům mimo naše zdravotnické pracoviště, které se však zdravotnictví dotýkají. S přednáškami na konferenci vystoupili kriminalisté z Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, člen Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Těší mě, že letošní ročník byl nejúspěšnější ze všech, o čemž svědčí i velký zájem účastníků a zdravotníků z nemocnic napříč Českou republikou,“ uvedla Jana Bednářová.

Emergency Krajské zdravotní – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, v nepřetržitém provozu zajišťuje příjem, ošetření a vyšetření příchozích pacientů s akutními potížemi, zraněných a nemocných přepravených do ústecké nemocnice posádkami Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Zajišťuje pro Policii České republiky vyšetření zadržených před umístěním do cely. Oddělení pro závažně nemocné pacienty je rovněž součástí zdejšího traumacentra, kardiocentra a iktového centra se spádovou oblastí pro celý Ústecký kraj a přilehlé regiony.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!