V Chomutově se dokončilo oddělení nukleární medicíny

0
286

Krajská zdravotní dokončila rekonstrukci a modernizaci Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Chomutov.
„První etapa obnovy nukleární medicíny v chomutovské nemocnici, kterou jsme završili v roce 2016, přišla na 25 milionů korun, tato druhá část rekonstrukce oddělení byla investicí za 17,8 milionu korun. Celkem jsme do nukleární medicíny v Chomutově investovali téměř 43 milionů korun včetně DPH.
Druhá etapa rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny v chomutovské nemocnici navazuje na první část modernizace této součásti Komplexního onkologického centra. Modernizované prostory konvenční nukleární medicíny včetně nové laboratoře pro přípravu radiofarmak byly do běžného provozu uvedeny k 1. 5. 2016.

Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí izotopů, patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl od diagnostické radiologie, která je založena na anatomii, nukleární medicína umožňuje získávat informace nejen anatomické, ale hlavně o orgánových funkcích či metabolizmu.

Modernizace chomutovského oddělení nukleární medicíny si vyžádala značné prostředky, například na nákup přístroje Hybridní systém SPECT/CT za 13 847 240 Kč. Proběhly také úpravy nejen potřebných prostor, ale také souvisejících čekáren, komunikačních a dalších obslužných prostor, vše za 6,43 milionu Kč. Úpravy byly dokončeny v březnu 2015 a jejich realizace trvala čtyři měsíce.
Vybudována byla vybudována laboratoř pro přípravu radiofarmak, a to za bezmála tři miliony korun. Vybavení této laboratoře si vyžádalo 2 miliony Kč. Laboratoře pro přípravu radiofarmak jsou prostory s deklarovanou třídou čistoty, v nichž je možno připravit léčivé přípravky pro diagnostiku pacientů vyšetřovaných na nukleární medicíně.

Celkové investice do nukleární medicíny chomutovské nemocnice v I. etapě její rekonstrukce přesáhly 25 milionů korun včetně DPH.

V rámci II. etapy došlo na pořízení dalších diagnostických přístrojů. Například se jedná o přístroj SPECT GE DISCOVERY pořízený za 11 milionů Kč včetně DPH (investice má být podpořena Ústeckým krajem – SOHZ 2018), a starší přístroje – gamakamera Cardio C a planární kamera MB 9200.

Dále zde jsou nově zřízeny místnosti na ovládání těchto diagnostických přístrojů, pracovna pro technika oddělení, čekárna pro nenaaplikované pacienty a hygienická smyčka pro personál. S těmito úpravami rovněž souvisí úprava veškerých instalací – rozvodů vody, kanalizace, vytápění, elektroinstalace a vzduchotechniky.
Plánovaný účel užívání a provoz doplňuje provoz oddělení nukleární medicíny ve 4. NP a 1. NP.
Celkové investiční náklady činí 6,8 milionu Kč včetně DPH. Termín dokončení byl 14. 5. 2018. Zhotovitelem je společnost RRR, s. r. o. Investice byla podpořena Ústeckým krajem (SOHZ 2017).
Celkem v obou etapách bylo investováno do nukleární medicíny v Nemocnici Chomutov bezmála 43 milionů korun včetně DPH.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!