Autobusová doprava v kraji je zajištěna

0
254

Ústecký kraj již několik měsíců intenzivně jedná na základě uzavřené smlouvy z roku 2014 o dalším provozu autobusové dopravy v kraji se společností Busline a.s. Společnost kraji oznámila, že požadují navýšení financí nad rámec smlouvy tedy i nad rámec své tehdejší nabídky ve výběrovém řízení, v opačném případě hovoří vedení firmy o ukončení dopravy. Vedení kraje se společností intenzivně jedná a požaduje i nadále plnění smlouvy v jejím plném rozsahu.

Při dnešním jednání mezi Ústeckým krajem a společností BusLine a.s. bylo dohodnuto, že tato společnost bude nadále pokračovat v zajišťování dopravy do doby, než její linky převezme krajská organizace – Dopravní společnost Ústeckého kraje. Nyní musí intenzivně probíhat jednání o převzetí zaměstnanců a zabezpečení vozidel, se kterými bude krajská společnost jezdit do doby, než dokončí veřejnou zakázku na pořízení vlastních autobusů.

Obě strany věří, že jednání budou probíhat úspěšně ve prospěch zachování plynulého provozu autobusové dopravy v systému Dopravy Ústeckého kraje.

 

 

 

 

„Společnost nám oznámila, že pokud jí kraj na dopravu peníze nepřidá, hrozí jí insolvence a 26. července její autobusy nevyjedou. Požadavky společnosti Busline nejsou reálné a Ústecký kraj je nemůže splnit, aniž by neporušil zákon o veřejných zakázkách. Společnost požaduje navýšení financí nejen na mzdy řidičů, ale také na provoz i pohonné hmoty. V podstatě tedy jejich požadavky absolutně popírají jejich nabídku z výběrového řízení, na základě kterého s nimi byla uzavřena smlouva,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek. Celkem by se jednalo o více než 100 milionů korun za rok. Společnost BusLine, která zajišťuje dopravu na Děčínsku, Ústecku, v části Litoměřicka, Lounska a okolí Vejprt na Chomutovsku. Ústecký kraj nyní jedná dál nejen se společností Busline o plnění smlouvy a tedy i nadále provozování autobusové dopravy ve všech těchto oblastech, ale připravuje se také na variantu, že by společnost splnila své výhružky, smlouvu porušila a nevyjela. Kraj nyní jedná s dalšími dopravci o možnostech, jak zajistit, aby v tomto případě cestující výpadek Busline pocítili co nejméně.

Ústecký kraj již společnosti Busline v roce 2017 přidal na mzdy řidičů 5,7 milionů korun na každou oblast a uzavřel s ní dodatek, ve kterém se dopravce zavázal jezdit do konce června roku 2019. Právě v reakci na tyto dodatky Ústecký kraj založil vlastní dopravní společnost, která by v budoucnu převzala oblasti, u kterých dopravci již nebudou schopni plnit své smluvní závazky. „Samozřejmě jsme připraveni zaměstnat všechny řidiče, kteří budou mít zájem pro dopravní společnost pracovat,“ uvedl náměstek Jaroslav Komínek.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!