Kraj vyhlásil dotační program pro hasiče

0
1587

Krajští radní schválili dotační program na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS. Od ministerstva vnitra obdržely v rámci Ústeckého kraje v roce 2016 dotaci na nové cisterny tři obce Postoloprty, Podbořany, Vroutek a Chlumec v celkové výši 10 mil. Kč. Tyto finanční prostředky pokrývají pouze část celé realizované akce. Další finance musejí dodat obce ze svých zdrojů. „Problémem v akceschopnosti jednotek SDH obcí zůstává i nadále převládající špatný stav mobilní techniky. Stávající zásahová výjezdová hasičská technika na obcích je v mnoha případech i více jak 20 let stará. Ke zlepšení této situace nepřispívá v posledních letech stagnace výše státní neinvestiční dotace. O to důležitější roli hrají dotace a dary, které obcím poskytuje Ústecký kraj. Vzhledem k potřebnému objemu finančních prostředků se však jedná o částku nedostačující, byť s významným motivačním aspektem. I přes tyto skutečnosti lze konstatovat, že pomoc jednotek sboru dobrovolných hasičů při zdolávání požárů a řešení ostatních mimořádných událostí je pro jednotky HZS kraje stále nepostradatelná, a to zejména v případě rozsáhlých mimořádných událostí,“ uvedl ve zprávě zastupitelům vedoucí kanceláře hejtmana Luboš Trojna. Na dotační program je v rozpočtu vyčleněna částka 5,5 mil. Kč. V závislosti na rozdělení výsledku hospodaření kraje za rok 2015 se předpokládá její navýšení až na částku 11 mil. Kč.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!