Lékařská pohotovost zůstane ve stejném režimu

0
797

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ukládá krajům povinnost od 1. 4. 2012 zajistit lékařskou pohotovostní službu, lékárenskou pohotovostní službu a lékařskou pohotovostní službu v zubním lékařství. Kromě povinnosti zajišťovat výše uvedené pohotovostní služby zákon dále ukládá krajům zajistit ohledání zemřelého – buď prostřednictvím lékařů LPS nebo prostřednictvím smluvně stanoveného poskytovatele či lékaře.

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé i pro děti a dorost je v současné době poskytována ve 14 ordinacích (v Litvínově U Bílého sloupu čp. 2088). V každém okrese jsou umístěny vždy minimálně 2 ordinace LPS pro dospělé i LPS pro děti a dorost. Dostupnost služby běžnými dopravními prostředky je do cca 30 minut pro všechny obyvatele Ústeckého kraje. Dle aktuálních informací Krajského úřadu Ústeckého kraje vyrovnávací platba za výkon LPS v Litvínově bude pro rok 2016 činit 960 660 Kč. Finanční krytí LPS pro rok 2017 bude schvalovat zastupitelstvo kraje až s rozpočtem ÚK koncem roku 2016, částka je odhadnuta na cca 940 tis. Kč.

Nyní KÚ požádal o projednání problematiky zajištění lékařské pohotovostní služby pro rok 2017 v orgánech města a poskytnutí závazného stanoviska. Rada města Litvínova vzala informaci na vědomí. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku město nezaznamenalo žádných výhrad k provozování či rozsahu ordinačních hodin LPS, žádá kraj o zajištění provozu LPS na rok 2017 ve stejném rozsahu jako v roce 2016.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!