Lepší život pro seniory a lidi se zdravotním postižením

0
1145

Domovy sociálních služeb v Háji u Duchcova jsou jednou z mála organizací v Ústeckém kraji, která získala certifikát Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace®. Certifikát, který je zaštítěný Mezinárodní asociací Bazální stimulace®, nyní plánuje ředitel Oldřich Malý rozšířit i na pracoviště v Nové Vsi v Horách.

Nedávno Domovy sociálních služeb v Háji u Duchcova prošly auditem Mezinárodní asociace Bazální stimulace na výbornou a označení certifikované pracoviště obhájil. „Nyní chceme zvýšit kvalifikaci našich zaměstnanců a získat certifikát II. stupně. Zároveň pracujeme na tom, aby stejný certifikát získalo i naše další pracoviště v Nové Vsi v Horách. Pro klienty je bazální stimulace velmi prospěšná. Podle auditorky provádíme bazální stimulaci na vysoké úrovni. Po dvou letech, kdy jsme s bazální stimulací začali, je čas posunout se dál,“ říká ředitel sociálního zařízení Oldřich Malý.

Bazální stimulace pomáhá zvyšovat kvalitu života a bezpečnost poskytované péče. Zejména u osob se zdravotním postižením a seniorů trpících demencí je Bazální stimulace zásadním předpokladem kvalitní péče. „Bazální stimulace je koncept, který podporuje v nejzákladnější, tedy v bazální rovině lidské vnímání a komunikaci. Každý člověk vnímá pomocí smyslů, smyslových orgánů. Je tedy potřeba poskytnout a umožnit i dítěti s vrozeným postižením dostatek všech smyslových vjemů i pohybových zkušeností. Totéž platí v ošetřovatelské péči ve vztahu k dospělým klientům. Cílenou stimulací uložených vzpomínek v mozku dospělého klienta je možné znovu aktivovat činnost mozku,“ popsal bazální stimulaci Oldřich Malý. Tuto skutečnost lze využít v péči o postižené klienty, ale také o pacienty po traumatických či jiných postiženích mozku. Péče dle principů Bazální stimulace redukuje stres a podněcuje vlastní vývoj klienta. „Techniky Bazální stimulace vyžadují trénink a bezpodmínečně musí být správně provedeny. Jinak není možné dosáhnout terapeutického cíle. Proto jsme usilovali o získání certifikátu, abychom mohli techniky Bazální stimulace aplikovat do péče o naše klienty. Nyní usilujeme o další certifikát pro naše druhé pracoviště,“ doplnil ředitel.

Do zařízení v Nové Vsi v Horách rozšiřuje ředitel Oldřich Malý také projekt transformace sociálních služeb, která v domově v Háji u Duchcova úspěšně probíhala už v minulých letech. Projekt, který byl zahájen 1. srpna letošního roku a potrvá do konce července roku příštího, pomůže se začleněním klientů domova v Nové Vsi v Horách do společnosti. „V současné době probíhá seminář pro zaměstnance sociálního zařízení v Nové Vsi v Horách. Zkušení lektoři jim pomáhají sestavit profil všech klientů a určit, kdo z klientů je pro transformaci do chráněného bydlení vhodný. Teoreticky je možné do chráněného bydlení umístit každého klienta, z probíhající praxe v domově v Nové Vsi v Horách ale víme, že u některých klientů je chráněné bydlení méně vhodné. První na řadě budou klienti s lehkými vadami, kteří si zvládnou sami nakoupit, uvařit a poklidit. I na ně ale musí dohlížet zkušený pracovník sociálního zařízení,“ prozradil Oldřich Malý. Součástí zavádění transformace sociálních služeb do praxe v případě klientů z Nové Vsi v Horách znamená například i nácvik jízdy autobusem z horské vsi do Litvínova. „Součástí zavádění transformace sociálních služeb je vytvoření celkové analýzy všech klientů v zařízení v Nové Vsi v Horách. Také je nutné vyhledat vhodnou lokalitu pro chráněné bydlení s ohledem na to, aby tam byl klient šťastný a zároveň aby byla dostupná pro zaměstnance. Také se nesmí jednat o stejnou lokalitu, jakou už využívá jiné zařízení,“ doplnil ředitel. Projekt je podpořen z Operačního programu zaměstnanost Evropského sociálního fondu.

loga MPSV_01

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!