Mateřinka U Cáchovny rozšíří kapacitu

0
98
(Foto: město Most)
Město plánuje rozšířit kapacitu mateřské školy U Cáchovny. Každým rokem mají rodiče o umístění dětí do této školky zájem v počtu vyšším, než kolik je tam možno dětí přijmout. Proto radní schválili zadávací podmínky k veřejné zakázce na navýšení kapacity této mateřinky včetně zajištění bezbariérovosti objektu.
V současné době třítřídní mateřinka získá podle projektu novou třídu pro dalších 25 dětí. Dostavba bude řešena jako zděná nástavba na ploché střechy obou křídel stávajícího objektu. Počítá se se zřízením druhého výtahu na přepravu jídel. A také výtahu pro imobilní osoby s venkovním nástupem, což umožní výuku až pěti imobilních dětí.
Město bude na rekonstrukci usilovat o dotaci z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027.
Od konce minulého roku je o dvě třídy (až pro 35 dětí) navýšena kapacita 4. mateřské školy, a to pracoviště v Růžové ulici. Letos probíhají práce v odloučeném pracovišti Albrechtická (ta je součástí 3. mateřské školy), kde bude kapacita navýšena o tři třídy, tedy zhruba o 75 míst. Součástí 3. mateřské školy, pracoviště A. Sochora jsou od ledna dvě nové dětské skupiny pro 12 a 15 dětí – jedna skupiny vznikla z jeslí, jedna byla vybudována v prostoru nevyužívané sauny. Plánován je vznik dalších dvou dětských skupin v mateřince v Hutnické ulici.
Dětská skupina je formální název a vymezení pro specifickou formu pravidelné péče o děti ve věku od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky. Je poskytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků. Je hybridním instrumentem sociální a vzdělávací politiky. 
 
Mateřská škola je legislativně zakotvena ve vzdělávací soustavě jako druh školy. Předškolní vzdělávání je legitimní součástí systému vzdělávání, představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je institucionálně zajišťováno mateřskými školami. 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!