Meziboří plánuje investice do parkovišť i základní školy

0
304

Zásadní investiční akcí loňského roku byla pro Meziboří decentralizace tepelného hospodářství. Důraz kladlo město také do obnovy základní školy. V letošním roce se město soustředí na výstavbu nových parkovišť, opravu komunikací a další etapu rekonstrukce náměstí. Základní škola zůstane pro město prioritou i v roce 2018.

Za úspěšný považuje loňský rok starosta města Petr Červenka. „Meziboří patří mezi nejbezpečnější města v kraji a myslím, že mohu označit naše město i za jedno z nejčistších v celém regionu. Jsem také velmi rád, že hospodaření města Meziboří je dlouhodobě velmi dobré, o čemž svědčí kontroly z Krajského úřadu Ústeckého kraje s pozitivními výsledky,“ hodnotí rok 2017 starosta. V loňském roce Mezibořští největší důraz kladli na zvelebení základní školy tak, aby měly děti pro učení ty nejlepší podmínky. „Do základní školy jsme investovali bezmála 4,5 miliónu korun. Město přes prázdniny vyměnilo okna v obou tělocvičnách. Letos jsme ještě zvládli rekonstrukci elektrorozvodů ve školní družině, hydroizolaci ze severní strany školy a opravy schodů v areálu školy. Podařilo se také vybudovat novou učebnu polytechnického vzdělávání, na kterou přispěla také těžební společnost Vršanská uhelná. Pokračujeme tak v trendu obnovy objektu školy, který jsme nastartovali v minulých letech a ve kterém nechceme polevit ani v roce letošním, protože škola patří mezi naše priority,“ říká Petr Červenka. Další významnou investicí loňského roku byla klimatizace v objektu celé radnice, tedy nejen v kancelářích městského úřadu, ale také v prostorách, které využívá Česká pošta a Policie ČR. Připravena byla také rekonstrukce obřadní síně, kde byla kromě klimatizace vyměněna elektroinstalace a probíhá výměna vnitřního zařízení. Během roku v Meziboří řešili havarijní situaci v městském kulturním zařízení, když selhala vzduchotechnika v kinosále a za 3 400 tisíc korun bylo nutné pořídit novou. Bezmála jeden milión korun investovali do rekonstrukce chodníků a komunikací. Dalších 3 500 tisíc korun investovali do zateplení objektů č. p. 136 – 138. Největší investiční akce loňského roku ale směřovala do tepelného hospodářství. Decentralizace tepelného hospodářství vyšla město na téměř 24 miliónů korun. „Loňský rok ale nebyl pouze úspěšný. Mrzí mě, že se nepodařilo vybudovat chodník mezi Litvínovem a Mezibořím, přestože jsme pro to udělali maximum. Meziboří totiž zatím nezískalo dotaci. V žádosti chyběl platný územní souhlas, který na svou část projektu nestihl doložit Litvínov,“ prozradil Petr Červenka a dodal: „Velkou radost mám z aktivit soukromých subjektů na území Meziboří. Rozvíjí se sociálně zdravotnické zařízení SENMED, které navázalo na stejně úspěšné zařízení REMED. Úspěšně byla dokončena rekonstrukce bývalé střední školy a její přeměna na Senior park, kde vzniklo příjemné bydlení především pro starší ale soběstačné obyvatele města. Velkým přínosem pro město je také rekonstrukce objektu č. p. 129, kde byl v loňském roce slavnostně zahájen provoz nového zákaznického centra UPC. Dlouho prázdný a nevyužívaný dům koupil soukromý investor a vybudoval tu moderní prostory pro podnikání i nadstandardní bydlení. UPC v Meziboří postupně zřídí dvě stě nových pracovních míst. Těší mě také, že se rozvíjí s novým majitelem Střední škola Educhem.“

V letošním roce plánuje vedení města pokračovat v rekonstrukci základní školy. Investovat do výstavby parkovišť v ulicích Májová a Nad Parkem. Po rekonstrukcích rozvodů vody a kanalizace, které bude provádět SČVK, plánuje také opravu komunikací v ulicích Nad Parkem a Zahradní. Pokračovat druhou etapou by mělo město v rekonstrukci náměstí 8. května, na kterou žádá dotaci se Státního fondu Dopravní infastruktury. Projektové dokumentace připravuje na zázemí pro tenisty a parkoviště pod bývalou základní školou.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!