Co Most letos čeká a nemine

1
725

Rozpočet města Mostu na rok 2018 počítá s řadou investičních akcí. Na investice letos město vyčlenilo zhruba 210 milionů korun.

Mezi nejzásadnější investiční akce bude patřit výstavba lanového městečka a 3D bludiště na Šibeníku, rekonstrukce vnitřních prostor na Aquadromu a výměna dlažby, oprava ledové plochy zimního stadionu, oprava mostu do Rudolic, na kterou se městu podařilo získat dotační prostředky, výstavba další části komunikačního napojení včetně inženýrských sítí v zóně Joseph nebo také vybudování okružní křižovatky ulic Zd. Štěpánka, Lipová, Topolová.

Stejně jako v loňském roce bude město pokračovat v zásadních rekonstrukcích komunikací a chodníků. „Poskytli jsme technickým službám výraznou finanční injekci, aby v celé řadě ulic provedly frézování a pokládku nového asfaltobetonového povrchu. Jsem přesvědčen, že pracovníci technických služeb odvedli dobrou práci a výsledek jejich úsilí ocení nejen mostečtí řidiči. Stav mosteckých chodníků a komunikací si ovšem vyžaduje trvalé posílení finančních prostředků a zároveň systematické velkoplošné opravy. Budeme pokračovat v obnově páteřních komunikací a rovněž těch míst, která byla opomíjena a jejichž stav je již ‚na hraně‘,“ uvedl primátor města Jan Paparega.

Pokračovat se bude také s budováním nových autobusových zastávek. „Novou zastávku u Kahanu díky její bezbariérovosti ocení zejména maminky s kočárky, senioři a hendikepovaní, přičemž rekonstrukce druhé ze zastávek u Kahanu je plánována právě v letošním roce,“ vyjmenovává dále primátor.

V oblasti dopravy patří k nejpalčivějším a nejvíce diskutovaným problémům nedostatek parkovacích míst. Jedním z řešení je budování nových velkých parkovišť, ta však často nevyhovují velkou vzdáleností od místa bydliště i vysokými finančními náklady. Město se proto soustřeďuje na maximální využití ploch přímo na sídlištích nebo podél hlavních komunikací. Jde zejména o postupné snižování vyhrazených parkovacích míst nebo legalizaci parkovacích míst v uzavřených oblastech, kde je současně možné přispět ke zklidnění silničního provozu a zvýšení jeho bezpečnosti zavedením zóny s maximální povolenou rychlostí třicet kilometrů v hodině a předností zprava. „V letošním roce se v rámci budování nových parkovišť počítá s rekonstrukcí parkoviště a chodníkových ploch v Moskevské ulici,“ vyjmenovala tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.

Nezanedbatelná část finančních prostředků pak poputuje také na opravy a údržbu školních a předškolních budov, veřejné osvětlení v Čepirozích a větší pohodlí by měli zaznamenat také milovníci prken, co znamenají svět. Letos se totiž plánuje i výměna sedadel v Městském divadle v Mostě.

1 komentář

  1. Tak budeme mít lanové městečko s 3D bludištěm, ale ze zákona napojené domy na ČOV prostřednictvím chybějící kanalizace v Rudolicích nikoli. Zákon v naším zemi nic neznamená a magistrátští mohou být v klidu. Ale ty občane se třes pokud přejdeš vozovku mimo přechod. To na tebe poštvou své městské strážníky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!