Moldavská dráha by se mohla rozšířit

0
326

Na město Litvínov se obrátili zástupci zájmové skupiny Moldavská dráha, která usiluje jednak o zatraktivnění, propagaci a rozvoj této dráhy. Dalším z prioritních cílů je i propojení dráhy z Freibergu do Mostu. Rada města Litvínova pověřila starostku města podpisem deklarace.

Osloveny byly obce, které leží podél trati a mají eminentní zájem z hlediska cestovního ruchu na jejím fungování, aby podepsaly Úmluvu o spolupráci, kterou deklarují připravenost podpořit realizaci společného cíle – překonání chybějícího úseku mezi dnešními konečnými stanicemi Moldava a Holzhau.

Spolupráce zahrnuje společné plánování, přípravu a uskutečňování akcí k vzájemnému prospěchu jak drah, tak obcí, tzn. propagaci obou tratí. Jedním z klíčových bodů pro realizaci cílů této iniciativy je průběžné zajišťování politické podpory z úrovně zapojených měst, obcí, Ústeckého kraje, dopravních svazů, organizací pro cestovní ruch na české i německé straně, rovněž měst, obcí a institucí na německé straně. Koordinátoři svolávají každoročně setkání všech těchto institucí a seznamují je se současným stavem a kroky, které byly v uplynulém období učiněny.

Současný stav na české straně Most – Moldava:

– provoz přerušen v březnu 2017, v úseku Mikulov – Moldava došlo k poklesu náspu

– znovuzprovoznění avizováno ze strany SŽDC předběžně do 31. 10. 2018

– Ústecký kraj počítá se zavedením spoje Ústí n. Labem – Teplice – Moldava

Na německé straně Freiberg – Holzhau kromě jiných aktivit bude prodloužena smlouva na provoz dráhy do roku 2022. Smlouva by měla vypršet v roce 2019.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!