Mostecký hospic obnoví z daru kompenzační pomůcky v půjčovně

0
507
  1. Finanční dar ve výši 25 tisíc korun získal Hospic v Mostě na nákup tří invalidních vozíků a dvou chodítek. Peníze obdržel od Nadačního fondu Umění doprovázet, který pomáhá českým hospicům již dvanáctým rokem. Celková částka, kterou nadační fond mostecký hospic podpořil, činí téměř 360 tisíc korun.

Jedním z projektů Nadačního fondu Umění doprovázet je i projekt Přístroje a zdravotnické pomůcky. „Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu“, říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu. „Jedná se např. o polohovací lůžka, antidekubitní matrace, lineární dávkovače léků, kyslíkové koncentrátory, odsávačky či výše zmíněné invalidní vozíky a chodítka,“ dodává zakladatelka fondu.

Hospic v Mostě, o.p.s. slouží nevyléčitelně nemocným pacientům (převážně s onkologickým onemocněním) a jejich rodinám již od roku 2005. Za téměř třináct let své existence poskytl péči 2.249 pacientům (více na www.hospic-most.cz). „Pro naše pracoviště je, kromě poskytování hospicové péče, také velmi důležitou službou půjčovna kompenzačních pomůcek,“ říká ředitelka hospice Blanka Števicová. „V důsledku častého používání, a to i při velmi dobré údržbě, však dochází k opotřebení těchto pomůcek a ty je pak časem nutné zcela vyřadit. To se v současné době především týká několika invalidních vozíků a chodítek, které bychom tudíž rádi obnovili,“ vysvětluje situaci paní ředitelka. „Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velice rádi, neboť nám umožní zakoupit hned 3 invalidní vozíky a dvě chodítka,“ dodává.

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům více než 4,2 miliony korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje Nadační fond Umění doprovázet (www.umenidoprovazet.cz) také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních. Od roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců, kterou v roce 2016 obhájil na další dva roky. Od roku 2013 provozuje na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!