Na oddělení následné péče mají nový rentgen

0
177

Nový stacionární skiagrafický rentgenový přístroj na Oddělení následné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem se sídlem v Ryjicích představila Krajská zdravotní.

Pracoviště prošlo stavebními úpravami. „Jsem rád, že se nám podařilo připravit a realizovat investiční akci na zdravotnickém pracovišti ústecké Masarykovy nemocnice, jehož důležitost se rok od roku zvyšuje tím, jak populace stárne. Na ryjickém oddělení následné péče, které je se 115 lůžky největším oddělením svého zaměření v rámci Krajské zdravotní, vedení společnosti záleží. Proto také podporujeme záměr vybudovat ve zdejším areálu nový pavilon, přičemž můžeme vycházet z již dříve vyhotovené studie. Na výzvu ministerstva pro místní rozvoj jsme vypsali záměry se stanovením priorit pro Národní investiční plán, který schválila Rada Ústeckého kraje, mezi kterými figuruje i nový pavilon pro ryjické oddělení následné péče,“ zdůraznil Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.
„Nový skiagrafický rentgenový přístroj se stává důležitou součástí zdravotní péče, kterou zdejší oddělení poskytuje. Tato investiční akce sice patřila k těm menším, pokud hovoříme o náročnosti na objem finančních prostředků, byla však velmi potřebná. Děkuji všem, kdo se na zpřístupnění rentgenových vyšetření pro oddělení v Ryjicích tou nejmodernější zdravotnickou technikou dosud podíleli a nadále podílet budou, “ uvedl Petr Fiala, generální ředitel společnosti.

„Z nového přístroje máme všichni radost, neboť opět zlepší péči o naše pacienty: digitalizace obrazu umožní obratem upřesnění diagnózy a zahájení patřičného léčebného procesu,“ vyzdvihl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Jsme velmi spokojeni, že zde nový rentgen máme – ten před ním sloužil dvacet let. Děkujeme vedení Krajské zdravotní i Masarykovy nemocnice za pořízení a instalaci moderního přístroje. Máme z něj velkou radost,“ řekla MUDr. Petra Kozmová, primářka Oddělení následné péče Masarykovy nemocnice.

Na rentgenologické pracoviště byl pořízen stacionární skiagrafický RTG přístroj pro nepřímou digitalizaci obrazu. Dodavatelem je společnost Fomei s.r.o. Investiční náklady na tento přístroj jsou ve výši 2 054 580 Kč včetně DPH. Pořízení přístroje bylo financováno z investičních prostředků od Ústeckého kraje.

Stavební úpravy pro umístění nového rentgenu, které byly dokončeny za tři měsíce od jejich zahájení, si vyžádaly přibližně 1,8 milionu Kč včetně DPH. Zakázku KZ financovala z vlastních zdrojů. Předmětem stavebních prací bylo zejména zřízení nové přípojky elektro a úplná rekonstrukce vnitřní elektroinstalace. Dále došlo ke statickému zajištění místnosti, kde proběhla kompletní demontáž stávající skladby podlahy a byla realizována skladba nová včetně základu pro vyšetřovací stůl, vertikální stativ a kolejnice pojízdného stativu. Součástí stavební připravenosti pak byla i nová podlahová krytina, výmalba, obklady, osvětlení a další související práce.

Hlavní náplní práce Oddělení následné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, se sídlem v Ryjicích, je poskytování ústavní péče, zaměřené především na doléčování, rehabilitační a ošetřovatelskou péči o osoby dlouhodobě nemocné, převážně geriatrické pacienty, především ze spádového území Ústecka.

Na lůžka ONP Ryjice jsou přijímáni pacienti, u kterých je nutná dlouhodobá rehabilitační nebo následná péče po úrazech nebo zvládnutí akutní fáze onemocněních. Jedná se zejména o pacienty po úrazech, operacích, cévních mozkových příhodách, pacienty dementní, se stavy zmatenosti, imobilní, inkontinentní, s nutností výživy enterální sondou, pacienty v bezvědomí i pacienty v terminálním stadiu onemocnění. Na ONP není pacientům poskytována akutní péče mimo léčbu akutní exacerbace chronických onemocnění při léčebném pobytu.

Za rok 2018 bylo přijato 642 pacientů do ONP a na DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) 19, to je o 35 pacientů více než v roce 2017, propuštěno 534 pacientů. Obložnost byla 81 %, což je o 1 % více než v roce 2017. Průměrná ošetřovací doba 44 dní, což je o 9 dní méně než v roce 2017. Průměrná doba pobytu na DIOP 53 dní. Počet zemřelých byl 111, z toho 6 úmrtí na DIOP (o 6 méně úmrtí než v roce 2017) a dosáhl 17 %. Dále pokračuje trend, že řada pacientů je přijímána se závažnými diagnózami, v těžkém stavu, často terminálním, řada z nich zemřela během několika dní a dokonce i v průběhu několika hodin. Za rok 2018 nebyla podána žádná stížnost na péči na toto oddělení.

Celková kapacita oddělení je 105 lůžek následné péče v Ryjicích a 10 lůžek následné péče DIOP Ryjice – JIP.

Součástí oddělení je také provoz geriatrické ambulance, jediné v Ústeckém kraji. Do geriatrické ambulance umístěné v ústecké čtvrti Stříbrníky se mohou objednat geriatričtí pacienti s poruchou paměti, chování, nálady, při opakovaných pádech, pacienti s kožními defekty nebo pro posouzení zdravotního stavu pro přiznání příspěvku na péči.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!