Nejvyšší důležitost? Nový led nebo obousměrka

0
977

Nová ledová plocha na zimním stadionu. Zobousměnění Radniční ulice, rozšíření sběrného dvora nebo například rekonstrukce azylového domu pro muže. To jsou některé z projektů, které si město Most dalo do svých priorit v rámci Akčního plánu ke strategickému plánu rozvoje města.

Akční plán, který schválili na posledním svém jednání také mostečtí radní, představuje přehled konkrétních akcí a rozvojových projektů plánovaných na letošní a příští rok. Je také součástí Strategického plánu rozvoje města do roku 2020. „V Akčním plánu jsou zahrnuty všechny investiční projekty podle schváleného rozpočtu. Dále také projekty, které chce město realizovat z jiných zdrojů než z rozpočtu – z národních fondů či evropských grantů, a rozvojové a neinvestiční úkoly,“ doplnil Zdeněk Dundek z tiskového odboru Magistrátu města Mostu.

Všechny projekty jsou ještě rozděleny podle svého charakteru do tak zvaných pilířů, kterých obsahuje strategický plán celkem pět. V pilíři Hospodářský rozvoj a urbanismus, má město před sebou například další rozvoj průmyslové zóny Joseph, podporu technického vzdělávání, pořízení nového územního plánu, již zmiňovanou rekonstrukci ledové plochy zimního stadionu, obnovení silnice Most – Mariánské Radčice. Z oblasti udržitelné dopravy a infrastruktury by se měla realizovat, a to již v letošním roce, například rekonstrukce mostu u nemocnice. Vybudovat by se měl dále nový chodník mezi Mostem a Vtelnem, zobousměrnit ulice Radniční a také dokončit Strategický plán udržitelné městské mobility. „V pilíři Bezpečnost, vzdělávání a sociální stabilita si dalo město za úkol rekonstruovat azylový dům pro muže a výstavbu noclehárny, vybudování nebo nástavbu odborných učeben v 4., 7., 11., 15. a 18. ZŠ, projekty prevence kriminality a projekt Sociální práce Most,“ vyjmenoval z dalších Zdeněk Dundek. Dostat by se mělo také na rozšíření sběrného dvora, vybudování kontejnerů na separovaný odpad v oblasti Kvalitního životního prostředí, která tvoří čtvrtý pilíř a projekty Rovné příležitosti pro město Most a Lepší města jakožto součást pátého pilíře Moderní veřejná správa a město atraktivní pro návštěvníky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!